Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΣάββατο, 2 Ιουλίου 2011

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ – Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥΩς «Ενεργειακά Φορτισμένα Σημεία» (Ε.Φ.Σ. χάριν συντομίας), ορίζουμε τις:

α. απόλυτες εξάρσεις και πτώσεις των πλανητών.

β. τις «κρίσιμες» μοίρες.

γ. τις μοίρες του ζωδιακού στις οποίες υπάρχουν σημαντικοί απλανείς, ειδικά οι 4 βασιλικοί αστέρες.

δ. τα σημεία του ζωδιακού στα οποία υπάρχουν οι δεσμοί των άλλων πλανητών, εκτός της Σελήνης (φυσικά «Δεσμοί του Ήλιου» δεν υπάρχουν).

Τα σημεία αυτά θεωρείται πως έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα και αν υπάρχουν πολλοί πλανήτες σε τέτοια σημεία σε ένα ωροσκόπιο, σίγουρα ‘’κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ’’, για να θυμηθούμε και το στίχο του Σαββόπουλου.

Εμείς σε μια σειρά κειμένων που θα είναι στα πλαίσια αυτής της στήλης, θα παρουσιάσουμε αρχικά αλλά και θα εξηγήσουμε αυτά τα Ε.Φ.Σ., π.χ. δε θα πούμε απλώς πως το Χ σημείο του ζωδιακού είναι η απόλυτη έξαρση του Άρη, αλλά θα εξηγήσουμε και το «γιατί», γιατί δηλαδή είναι αυτή η συγκεκριμένη μοίρα και όχι κάποια άλλη, διπλανή ή παραδιπλανή, προηγούμενη ή επόμενη.

Μετά απ’ αυτό θα δείξουμε πώς λειτουργεί ο πλανήτης στο σημείο της απόλυτης έξαρσής του αλλά και πώς λειτουργούν οι «άλλοι» πλανήτες σ’ αυτό το σημείο. Το «πρόγραμμα» που θα ακολουθήσουμε είναι το εξής:

α. Απόλυτες εξάρσεις και πτώσεις: ποιες είναι, πως λειτουργούν οι πλανήτες σ’ αυτές, γιατί είναι στο σημείο το συγκεκριμένο.

β. Κρίσιμες μοίρες, ποιες είναι, γιατί λέγονται έτσι, πώς συνδέονται με τους «σταθμούς» της Σελήνης (που λέγονται και ‘’Κόμβοι’’) και πώς λειτουργούν οι πλανήτες σ’ αυτές.

γ. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι απλανείς, τί δηλώνουν, πώς λειτουργούν οι πλανήτες στις μοίρες που βρίσκονται αυτοί οι απλανείς.

δ. Πού βρίσκονται οι Δεσμοί των άλλων πλανητών, τι δηλώνουν, πως λειτουργούν οι πλανήτες σ’ αυτούς.

Φυσικά, έχουμε σκοπό να αναφερθούμε και σε άλλα Ε.Φ.Σ., όπως είναι οι «μοίρες ταλέντου», οι «μοίρες ένταξης», οι «μοίρες επινοητικότητας», «μοίρες εύνοιας» κ.ά.

Ξεκινάμε λοιπόν αυτό το ταξίδι στο ζωδιακό, ξεκινώντας από τις απόλυτες εξάρσεις και πτώσεις.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ


Οι αρχαίοι, που πρώτοι χρησιμοποίησαν τους όρους «ύψωμα» και «ταπείνωσις» δηλ. έξαρση και πτώση για τους 7 πλανήτες που ήξεραν (δηλ. τους πέντε πλανήτες και τα δύο φώτα), έδιναν και συγκεκριμένη μοίρα του ζωδιακού όπου υπήρχε η «απόλυτη» έξαρση ή πτώση τους. Ο Ήλιος – κυβερνήτης του Λέοντα – έχει έξαρση στον Κριό, μιας και το ζώδιο αυτό συνδέεται με την άνοιξη, εποχή που το «φως» κερδίζει πόντους σε σχέση με το σκοτάδι, και πάμε προς συνεχή άνοδο του φωτεινού τμήματος της μέρας σε σχέση με τη νύχτα.

Η απόλυτη τώρα έξαρση δίνεται στις 19ο Κριού – ούτε πιο πριν ούτε πιο μετά - κάτι που για να το καταλάβουμε πρέπει να γνωρίζουμε τρεις αρχαιοελληνικές αστρολογικές θεωρίες, τη θεωρία των δωδεκατημορίων, τη θεωρία της μονομοιρίας πρώτου τύπου και τη θεωρία της μονομοιρίας δεύτερου τύπου, κάτι που θα κάνουμε σε επόμενα κείμενά μας.

Ας δούμε τώρα πως λειτουργούν οι πλανήτες και τα σημαντικά σημεία (Ωροσκόπος, M/C, Β. & Ν. Δεσμός της Σελήνης) σ’ αυτή τη μοίρα.

Ήλιος: μεγάλη φιλοδοξία, έπαρση, επιθυμία για «αρχηγία», πατέρας φιλόδοξος, «λαμπερός» ή προβολή στον πατέρα αυτών των ιδιοτήτων, ανταγωνιστικές τάσεις στον επαγγελματικό χώρο, επιθυμία να είναι ο «πρώτος» στον τομέα με τον οποίο ασχολείται.

(Φυσικά η δυναμική ενός τέτοιου Ήλιου θα μπορέσει να εκφραστεί αν συντρέχουν και άλλοι αστρολογικοί όροι, μην ξεχνάμε πως το ωροσκόπιο είναι μια «ολότητα» μια σύνθεση της ενότητας μέσα στην πολλαπλότητα» - αυτός είναι ο κλασικός ορισμός της ολότητας- και αν π.χ. αυτός ο Ήλιος είναι σε κατιόντα οίκο θα χάσει πολύ από τη δυναμική του ή αν δεν υποστηρίζεται από ένα εξίσου δυναμικό Άρη κ.ά).

M/C: αναφέρουμε μετά τον Ήλιο το M/C γιατί και τα δύο είναι οι κατεξοχήν επαγγελματικοί δείκτες σ’ ένα ωροσκόπιο· M/C στη μοίρα αυτή μπορεί να δείχνει:

Πατέρα - ή και γονέα ευρύτερα - επαγγελματικά καταξιωμένο
Φιλοδοξία στην καριέρα.
Μεγάλη αυτοπεποίθηση.
Επιθυμία να φτάσει στην κορυφή, να κερδίσει κοινωνική καταξίωση.

Φυσικά, στην περίπτωση του M/C το κλειδί είναι ο Άρης, και αν ο Άρης είναι ισχυρός θα επιτρέψει να εκδιπλωθεί η δυναμική που έχει η 19ο Κριού. Ο οίκος πάλι στον οποίο βρίσκεται ο Άρης αλλά και το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται θα δώσουν πολλές πληροφορίες για τους τομείς στους οποίους θα πραγματωθεί η δυναμική της μοίρας αυτής που προσωπικά τη θεωρώ ως μία από τις ισχυρότερες μοίρες του ζωδιακού (όπως και όλη την περιοχή από 16ο-19ο κριού). Αν και ο Άρης βρίσκεται σε Ε.Φ.Σ, τότε το άτομο θα έχει εξαιρετική δυναμική σε θέματα καριέρας.

Σελήνη: Μητέρα δυναμική, αρχηγική, που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα του παιδιού, ψυχισμός που ικανοποιείται όταν κερδίζει κορυφές ή όταν ασχολείται με αθλητισμό, ψυχική ικανοποίηση όταν πραγματοποιεί πολύ υψηλές φιλοδοξίες (εκεί έχει τη Σελήνη του ο πρωθυπουργός της χώρας).

Ωροσκόπος: Ο ωροσκόπος συνδέεται με το φυσικό σώμα αλλά και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται κάποιος. Ωροσκόπος σ’ αυτή τη μοίρα μπορεί να δηλώνει:

Φιλόδοξη προσωπικότητα
Περιβάλλον δυναμικών- επιτυχημένων ανθρώπων
Αγώνας για να κυριαρχήσει στο περιβάλλον του, να το κάνει να τον αποδεχθούν.
Περιβάλλον που ευνοεί διαμόρφωση «γενικών» προσωπικοτήτων.

Η λειτουργία των πλανητών στην απόλυτη έξαρση του Ήλιου

Θα εξετάσουμε τώρα πως λειτουργούν οι 8 πλανήτες και ο Β. Δεσμός σ’ αυτό το ισχυρό σημείο του ζωδιακού, τη 19ο Κριού.

Ερμής: Μεγάλη ικανότητα στο λόγο, επιτυχία σε χώρους έκφρασης, επικοινωνίας, διακρίσεις σε θέματα Ερμή (π.χ. ραλίστας, δημοσιογράφος κ.ά.), αδέλφια επιτυχημένα, μεγάλη φιλοδοξία σε σπουδές. Άριστη θέση για επικοινωνιολόγο, δημοσιογράφο, επιτυχία στο εμπόριο.

Αφροδίτη: Περιορισμένη η δυναμική της, γιατί στον Κριό η Αφροδίτη έχει αδυναμία· μπορεί όμως να δώσει επιτυχημένο καλλιτέχνη, αισθητικό, να δώσει ακόμα και γάμο (η Αφροδίτη φυσικός δείκτης του γάμου) με άνδρα (Ήλιος) επιτυχημένο, φιλόδοξο ή με άνδρα που βοηθά να υλοποιήσει τις δικές της φιλοδοξίες.

Άρης: Εξαιρετικά ισχυρή θέση που μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη επιτυχία κυρίως σε τομείς που απαιτούν «ρίσκο». Επιτυχία σε χώρους αθλητισμού, στο στρατιωτικό τομέα και στα ελεύθερα επαγγέλματα. Σκληρός ανταγωνιστής, μεγάλη φιλοδοξία, άρνηση ρουτίνας.

Δίας: Τύχη σε σπουδές, εύνοια από πατέρα, σύζυγο (Ήλιος), κάποια εύνοια από κάποιο δάσκαλο, συγγενή, ή από κάποιο πρόσωπο του εξωτερικού, τύχη σε νομικά θέματα, αισιόδοξη ιδιοσυγκρασία.

Κρόνος: Περιορισμένη δυναμική, μιας και ο Κρόνος έχει πτώση στο ζώδιο του Κριού. Μπορεί πάντως να δώσει εύνοια από γραφειοκρατία, θεσμούς, δημόσιο, από πρόσωπα ηλικιωμένα, συντηρητικά, ακόμα και από τον πατέρα ή και το σύζυγο.

Ουρανός: Επηρεάζει γενιά και μπορεί να δώσει μεγάλες ανατροπές σε θέματα εξουσίας (Ήλιος), να δώσει νέες μορφές εξουσίας· όταν πέρασε από το σημείο αυτό τελευταία φορά ήταν στη δεκαετία του ’30 και συνδέθηκε με μορφές ολοκληρωτισμού (ο Ουρανός και ο Υδροχόος είναι άλλωστε οι κατεξοχήν δείκτες του ολοκληρωτισμού). Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει τώρα που θα περάσει πάλι απ’ αυτό το σημείο σε μερικά χρόνια.

Ποσειδώνας: Ευνοεί μεγάλες αλλαγές σε εκκλησία, θρησκεία, τέχνη, μπορεί να αναδείξει σημαντικά πρόσωπα στου τομείς αυτούς. Είχε περάσει από το σημείο αυτό πριν από ενάμιση περίπου αιώνα (140 χρόνια πριν) και συνδέθηκε με τη γέννηση της Μεγάλης Ιδέας, μιας και τότε στην Ελλάδα είχαμε και το «Κρητικό Ζήτημα» και ήταν ιδιαίτερα επίκαιρες όλες οι απόψεις που διεκδικούσαν απελευθέρωση του αλύτρωτου ελληνισμού. Τότε έχουμε γέννηση ή δράση μεγάλων ποιητών.

Πλούτωνας: Κι αυτός χαρακτηρίζει γενιά και δείχνει γέννηση νέων αντιλήψεων για την άσκηση της εξουσίας. Ευνοεί ανάπτυξη θεωριών που σκοπό έχουν να διαβρώσουν τις υπάρχουσες μορφές εξουσίας. Πέρασε απ’ αυτό το σημείο πριν 160 χρόνια περίπου.

Β. Δεσμός: Σχέσεις με άτομα που έχουν κύρος, εξουσία, ή είναι απλώς επιτυχημένα στον τομέα τους· δείχνει επίσης τάση για κυριαρχία στις σχέσεις.


Το άρθρο έχει δημοσιευτεί και στο astrology.gr