Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΣάββατο, 23 Ιουλίου 2011

7Η ΣΕΦΙΡΑ ΝΕΤΖΑΧ
Η 7η Σεφίρα, η ΝΕΤΖΑΧ, συνδέεται με τον πλανήτη Αφροδίτη, γι’ αυτό και δηλώνει θέματα και καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τον πλανήτη αυτό· ποιο συγκεκριμένα η Σεφίρα αυτή δηλώνει:

Τις συναισθηματικές προσκολλήσεις, τα συναισθήματά μας.

Δείχνει τι επιθυμούμε σε επίπεδο κυρίως ερωτικό – συναισθηματικό· δείχνει το είδος των ανθρώπων που μας αρέσουν αλλά και το είδος των ανθρώπων που ελκύονται προς εμάς.

Δείχνει τους υλικούς μας πόρους, μην ξεχνάμε ποτέ πως η Αφροδίτη εκτός από δείκτης των ερωτικών είναι και δείκτης των οικονομικών.

Δείχνει πως αντιλαμβανόμαστε το ωραίο σε όλες του τις εκφάνσεις, ακόμα και σε επίπεδο εμφάνισης ή διαμόρφωσης του χώρου.

Τέλος δείχνει τι είναι αυτό που μας εξασφαλίζει αρμονία, τι είναι αυτό γενικά που μπορεί να μας δώσει χαρά.

Όπως κάναμε και με τις προηγούμενες Σεφίρες ας δούμε και σ’ αυτή την περίπτωση πως μπορεί να λειτουργήσει μία Αφροδίτη  στο Ζυγό στο 12ο οίκο. Πριν ξεκινήσουμε ας προσέξουμε πως το παράδειγμα αυτό η Αφροδίτη είναι πανίσχυρη, γιατί είναι στο ζώδιο της τον Ζυγό  αφενός και αφετέρου είναι σε οίκο συναφή με το ζώδιο στο οποίο έχει έξαρση (έξαρση έχει στους Ιχθύες και ο οίκος που συνδέεται με αυτό το ζώδιο είναι ο 12ος οίκος. Θα δούμε λοιπόν πως μπορεί να εκφρασθεί μία τέτοια Αφροδίτη στο πλαίσιο της 7ης Σεφίρας.


Έχοντας λοιπόν τις τρεις στήλες με τις λέξεις κλειδιά των ερμηνευτικών παραγόντων που μας ενδιαφέρουν (7η Σεφίρα, Ζυγός, 12ος οίκος) ας δούμε πως μπούμε να πάρουμε πληροφορίες για τον τρόπο εκδήλωσης της δυναμικής της 7ης Σεφίρας μέσα από μια Αφροδίτη στο Ζυγό στο 12ο οίκο:

Δοκιμασία (12ος) στις σχέσεις (Ζυγός), οι σχέσεις πάντα θα έχουν το στοιχείο της δοκιμασίας και δεν θα είναι ποτέ κάτι εύκολο· θα υπάρχουν όμως σχέσεις, γιατί η Αφροδίτη είναι τιτλούχος και από ζώδιο και από οίκο.

Κρυφές (12ος) σχέσεις, σχέσεις οι οποίες ούτε ανακοινώνονται αλλά ούτε και μπορούν να ανακοινωθούν.

Γάμος που θα έχει πάντα δυσκολία και μπορεί να οδηγήσει σε δοκιμασίες.

Μπλοκαρισμένη συναισθηματική ενέργεια (12ος) που δεν μπορεί να εκδηλωθεί, άρα το άτομο δεν μπορεί να εκδηλώσει τα συναισθήματά του ή και αν τα εκδηλώσει αυτό δεν θα γίνεται ποτέ δημοσίως. Μην ξεχνάμε, πως ο 12ος είναι οίκος και ψυχαναγκαστικός και ο Ζυγός είναι άψυχο ζώδιο αφενός, αφετέρου ο 2ος κυβερνήτης του, ο Κρόνος, συνδέεται κατεξοχήν με ψυχαναγκασμούς.

Γενικά το άτομο μπορεί να πάρει μεγάλη χαρά μέσα από κρυφές σχέσεις στις οποίες θα υπάρχει έντονα το στοιχείο του ρομαντισμού σε συνδυασμό είτε με τέχνη είτε με μεταφυσική (12ος).

Χαρά μπορεί πάλι να λάβει το άτομο από ερωτικές σχέσεις στις οποίες γίνεται ένταξη (ο Ζυγός είναι και ζώδιο ένταξης, γι’ αυτό και οι όψεις επταγώνου που είναι φύσεως Ζυγού θεωρούνται όψεις ένταξης) σε χώρους μεταφυσικής· άρα το άτομο επιδιώκει μία σχέση στην οποία μπορεί να εκφράσει τη μεταφυσική διάσταση του είναι του· γι’ αυτό και μία τέτοια Αστρολογική συνθήκη ευνοεί πρακτικές διαλογισμού, γιόγκα, Τάντρα κλπ.

Μοναχικότητα (12ος οίκος) στη σχέση, δηλαδή μια σχέση (Ζυγός) στην οποία το άτομο μπορεί να διατηρεί την αυτονομία του, να είναι δηλαδή στη σχέση αλλά όχι διαρκώς με τη σχέση, να είναι όμως σίγουρο ότι υπάρχει η σχέση, ακόμα και όταν είναι μόνο του. Θυμίζει λίγο η συνθήκη αυτή το στίχο του Paul Elvard «αδερφικά μόνος, αδερφικά ελεύθερος».

Οικονομικά μπορούν να προκύψουν μέσα από «κρυφές» δραστηριότητες, μέσα από δραστηριότητες σε θέματα μεταφυσικής ή δραστηριότητα που συνδέονται με θάλασσα ή ακόμα και κάποια τέχνη (όλα αυτά συνδέονται με τον 12ο οίκο).

Το είδος των ανθρώπων που αρέσουν σε αυτό το άτομο είναι εκείνοι που είναι ευγενείς, διαλεκτικοί, συνεργάσιμοι και που οπωσδήποτε έχουν συνέπεια και υπευθυνότητα και βέβαια δεν είναι ποτέ προκλητικοί και αναιδείς. Συμπαθεί επίσης και ανθρώπους που έχουν καλλιτεχνικές ή μεταφυσικές ροπές· σε επίπεδο ζωδίου σημαντικές σχέσεις μπορεί να κάνει με άτομα που έχουν τον ήλιο τους στο Ζυγό ή στον Αιγόκερω μιας και ο Κρόνος, κυβερνήτης του Αιγόκερω έχει έξαρση στο Ζυγό.

Το πιθανότερο είναι στη ζωή του το άτομο μία τουλάχιστον φορά να κάνει μία σχέση απ’ αυτές που ονομάζουμε «Καρμικές».

Κάποιες φορές η σχέση μπορεί να έχει μεγάλη ταλαιπωρία σε πλαίσια καρμικής ανταπόδοσης και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δείχνει και μεγάλη μοναξιά.

Σε κάποιες πάλι περιπτώσεις μπορεί η σχέση να διαλυθεί λόγω της μεγάλης εσωστρέφειας (12ος) του ατόμου η οποία μπορεί να τον οδηγήσει στο να δείξει ψυχρότητα που θα απομακρύνει την άλλη πλευρά (αυτό είναι σχεδόν σίγουρο αν η  Αφροδίτη με οποιοδήποτε λόγο εμπλέκεται με τον πλανήτη Κρόνο.

Άριστη θέση γι’ αυτό που οι μεταφυσικοί ονομάζουν «Μυστικό Γάμο».

Ικανοποίηση και χαρά όταν βρει μία σχέση η οποία ικανοποιεί τις μεταφυσικές και καλλιτεχνικές τάσεις του ατόμου.

Αρέσκεται να βρίσκεται σε μοναχικούς χώρους (12ος) με το αγαπημένο πρόσωπο (Ζυγός).

Πολλές δοκιμασίες στο γάμο (12ος, Ζυγός).

Σχέσεις με άτομα μοναχικά (12ος).

Πάντα αναζητά σε κάθε δραστηριότητα να υπάρχει το στοιχείο της αισθητικής (Ζυγός).

Πιθανόν μεγάλο καλλιτεχνικό ταλέντο (Ζυγός, 12ος), ειδικά αν η Αφροδίτη εμπλέκεται με τον πλανήτη Ποσειδώνα.

Εν κατακλείδι η Αφροδίτη στο Ζυγό στο 12ο θα βοηθήσει το άτομο να βρει σχέση που θα του δίνει χαρά και ικανοποίηση αλλά σχεδόν και σε κάθε περίπτωση η σχέση αυτή θα έχει ένα κρυφό χαρακτήρα και αν χάσει αυτόν τον χαρακτήρα μπορεί να ακυρωθεί ως σχέση.