Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΣάββατο, 9 Απριλίου 2011

ΣΕΦΙΡΑ ΧΟΚΜΑ
Η δεύτερη αυτή Σεφίρα συνδέεται με τον πλανήτη Ουρανό και δείχνει τον τομέα στον οποίο βρίσκονται οι υποχρεώσεις μας, δείχνει την ικανότητά μας να παίρνουμε λογικές αποφάσεις, δείχνει σε πιο τομέα της ζωής μας θα χρειασθεί να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, δείχνει επίσης σε πιο τομέα της ζωής μας βρίσκεται η θεϊκή παρουσία και επίσης τον τομέα από τον οποίο μπορούμε να την ανακαλύψουμε.

Μην ξεχνάμε ποτέ πως η Σεφίρα συνδέεται με τον Υιό, τον ενσαρκωμένο Θεό, με αυτό το τμήμα του θεού που είναι περισσότερο προσιτό σε εμάς, ενώ η προηγούμενη Σεφίρα, το ΚΕΤΕΡ, συνδέεται με τον Πατέρα γι’ αυτό και συνδέεται με την πηγή από την οποία παίρνουμε την έμπνευσή μας.

Για να καταλάβουμε πως λειτουργεί η Σεφίρα αυτή σε επίπεδο Αστρολογικό θα πρέπει να εξετάσουμε τη θέση του πλανήτη Ουρανού από ζώδιο και από οίκο, να τα συνδυάσουμε και τα δύο για να φθάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα· ας το εμπεδώσουμε αυτό με κάποια παραδείγματα που θα έχουν χαρακτήρα εργονομικό - παιδαγωγικό. Θα σχηματίσουμε τρεις στήλες, στη πρώτη στήλη θα είναι οι ιδιότητες του ζωδίου στο οποίο υποτίθεται βρίσκεται ο πλανήτης Ουρανός και στο τρίτο οι ιδιότητες του οίκου στον οποίο βρίσκεται αυτός ο πλανήτης.

Έστω λοιπόν πως έχουμε σε ένα ωροσκόπιο Ουρανό στο Λέοντα στο 1ο οίκο. 


Τώρα που έχουμε τις τρεις στήλες μπορούμε κάνοντας συνδυασμούς να δούμε πως θα εκδηλωθεί η επιρροή αυτής της Σεφίρας σε ένα ωροσκόπιο με Ουρανό στο Λέοντα στον 1ο οίκο. Ας δούμε όλη την δυναμική της τάσης και τους τρόπους εκδήλωσης.

Ένα τέτοιο άτομο έχει μεγάλες υποχρεώσεις στον ίδιο του τον εαυτό, μιας και ο Ουρανός βρίσκεται στον 1ο οίκο, στον οίκο του εγώ· έχει υποχρέωση να εκδηλώσει την δημιουργική του φύση (λόγο Λέοντα), να μεταδίδει τις γνώσεις του διδάσκοντας (ο Λέοντας είναι κατ’ εξοχήν ζώδιο διδασκαλίας) και η διδασκαλία να γίνεται είτε με πρωτοποριακό τρόπο είτε σε πρωτοποριακά θέματα (λόγω Ουρανού)· όσο περισσότερο γίνεται αυτό τόσο περισσότερο ικανοποιεί τις εσωτερικές του ανάγκες, τόσο περισσότερο νιώθει να αποφορτίζεται από την ένταση του Ουρανού.

Το άτομο έχει την ικανότητα να παίρνει λογικές αποφάσεις μόνο του (λόγω του 1ου οίκου και Λέοντα) και μπορεί οι παρεμβάσεις άλλων ακόμα και εάν είναι καλοπροαίρετες να το αποσυντονίζουν είτε να μην είναι αποτελεσματικές. Μπορεί επίσης, όταν πρόκειται να πάρει σοβαρές αποφάσεις, να έχει ξαφνικές αναλαμπές (λόγω Ουρανού) και να βρίσκει ακόμα και «ως δια μαγείας» τις καλύτερες λύσεις.

Οι τομείς στους οποίους χρειάζεται να παίρνει λογικές και κατ’ επέκταση ορθές αποφάσεις είναι τα προσωπικά του θέματα (λόγω 1ου οίκου) αλλά και τομείς που συνδέονται με παιδιά, με εκπαίδευση και γενικότερα δημιουργία. Σοβαρές αποφάσεις μπορεί να χρειασθεί να πάρει και σε θέματα ερωτικά μιας και ο Λέοντας, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, είναι το κατ’ εξοχήν ερωτικό ζώδιο (άλλωστε ο 5ος οίκος, ο οίκος των ερωτικών θεμάτων συνδέεται με τον Λέοντα).

Το Θεό ουσιαστικά τον έχει μέσα του (1ος οίκος) έχει έντονη την θρησκευτικότητα και αναγνωρίζει την θεϊκή παρουσία μέσα από τις πράξεις της δημιουργίας· όσο περισσότερο δημιουργεί τόσο περισσότερο εκδιπλώνει το θεϊκό στοιχείο που υπάρχει μέσα του· μέσα επίσης και από μία ερωτική σχέση μπορεί να εντοπίζει αυτό το θεϊκό στοιχείο και σε κάποιες πολύ εξελιγμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε κάποιο άτομο που βιώνει έναν «πνευματικό έρωτα προς το θεό» (“amor dei intellectualis”) για να θυμηθούμε την έκφραση του μεγάλου Ολλανδού φιλόσοφου και γνώστη της Καμπαλά B. Spinora.

Το θεϊκό στοιχείο εκδηλώνεται και στο ίδιο το άτομο, γι’ αυτό ένα τέτοιο άτομο πολλές φορές έχει έντονη ακτινοβολία αλλά και ιδιαίτερη προστασία· συχνότερα όμως το θεϊκό στοιχείο εκδηλώνεται στη δημιουργική του δραστηριότητα και σε όλες της τις εκφάνσεις (από την ερωτική πράξη έως την διδασκαλία, από τις απλές καθημερινές δημιουργικές δραστηριότητες έως και την μεγάλη Τέχνη).

Γενικά με Ουρανό στο 1ο οίκο στο Λέοντα η δημιουργικότητα είναι ζωτική ανάγκη για εκδίπλωση της προσωπικότητας, οι αλλαγές αναγκαίες και η ύπαρξη κλίματος ελευθερίας και ανεξαρτησίας απαραίτητη συνθήκη για να μπορούν να εκδιπλωθούν τα ταλέντα του ατόμου.

Στη χαμηλότερη οκτάβα της η Αστρολογική αυτή συνθήκη μπορεί να δώσει τον εγωιστή ατομικιστή που η μόνη υποχρέωση που νιώθει είναι η υποχρέωση προς τον εαυτό του· στην ανώτερη οκτάβα μπορεί να δώσει τον εμπνευσμένο δημιουργό που σε επαφή με την ολότητα του παντός εκφράζεται μέσα από τη δημιουργία, η οποία είναι πια γι’ αυτόν ζωτική ανάγκη.

Είδαμε λοιπόν την Αστρολογική λειτουργία της 2ης Σεφίρας και βέβαια πρόθεσή μας είναι να δούμε την λειτουργία της σε όλα τα ζώδια και τους οίκους με βάση το σχήμα που παραπάνω δώσαμε.