Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΚυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

ΤΑ 10 ΣΕΦΙΡΩΘ (ΣΦΑΙΡΕΣ)Όπως αναφέραμε η μία και μοναδική ουσία για να μπορέσει να περάσει στην υλική της εκδήλωση διέρχεται από 10 σφαίρες, τα περίφημα Σεφιρώθ· ο προσεκτικός παρατηρητής θα συσχετίσει αμέσως τις 10 αυτές σφαίρες με τους 10 πλανήτες που χρησιμοποιεί η Σύγχρονη Αστρολογία. 

Πράγματι η κάθε μία Σεφίρα (σφαίρα) συνδέεται με κάποιο πλανήτη. Φυσικά στα παλαιά χρόνια, όταν ακόμα δεν είχαν εντοπισθεί οι τρεις μοντέρνοι πλανήτες (Ποσειδώνας, Πλούτωνας, Ουρανός) τα 10 Σεφιρώθ συνδέονταν με τους 7 κλασικούς πλανήτες και με τα τρία από τα 4 πρωταρχικά στοιχεία (πυρ, αήρ, ύδωρ)· η γη δεν περιλαμβανόταν σε καμία Σεφίρα γιατί η γη είναι ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε.

Εκτός όμως από τα 10 Σεφιρώθ υπάρχει και μία 11η αόρατη Σεφίρα, όπως είπαμε, ο ρόλος της οποίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα 10 Σεφιρώθ με τα ονόματά τους και την πλανητική τους συσχέτιση και μετά να δούμε ιδιαίτερα την αόρατη κρυφή Σεφίρα:

1)      ΚΕΤΕΡ (Kether)
2)      ΧΟΚΜΑ (Chokmah)
3)      ΜΠΙΝΑ (Binah)
4)      ΧΕΣΕΝΤ (Chesend)
5)      ΓΚΕΜΠΟΡΑ ( Geburah)
6)      ΤΙΦΑΡΕΘ (Tiphareth)
7)      ΝΕΤΖΑΧ (Netzach)
8)      ΧΟΝΤ (Hod)
9)      ΓΙΕΣΟΝΤ (Yesod)
10)    ΜΑΛΚΟΥΤ (Malkuth)

Ας δούμε όμως και τις συσχετίσεις που έχει κάθε Σεφίρα με τους πλανήτες και τα στοιχεία.

1)      ΚΕΤΕΡ: Σύνδεση του Ποσειδώνα (πριν την ανακάλυψη του Ποσειδώνα συνδέονταν με το στοιχείο του νερού).
2)      ΧΟΚΜΑ: Σύνδεση με Ουρανό (πριν την ανακάλυψη του πλανήτη συνδέονταν με το στοιχείο του αέρα).
3)      ΜΠΙΝΑ: Σύνδεση με Κρόνο
4)      ΧΕΣΕΝΤ: Σύνδεση με Δία
5)      ΓΚΕΜΠΟΡΑ: Σύνδεση με Άρη
6)      ΤΙΦΕΡΕΘ: Σύνδεση με Ήλιο
7)      ΝΕΤΖΑΧ: Σύνδεση με Αφροδίτη
8)      ΧΟΝΤ: Σύνδεση με Ερμή
9)      ΓΙΕΣΟΝΤ: Σύνδεση με Σελήνη
10)    ΜΑΛΚΟΥΤ: Σύνδεση με ASC (ωροσκόπο)

Η αόρατη 11η Σεφίρα συνδέεται με τον σκοτεινό Πλούτωνα, αν και κάποιοι μελετητές της Καβαλιστικής φιλοσοφίας την συνδέουν είτε με το στοιχείο της φωτιάς, είτε και με τους τρεις εξωκρόνιους πλανήτες, δηλαδή Ποσειδώνα, Πλούτωνα, Ουρανό. Η γνώμη μας είναι πως συνδέεται κυρίως με τον Πλούτωνα αλλά και με τον Βόρειο Δεσμό .

Αυτή λοιπόν είναι η συσχέτιση της κάθε Σεφίρας με τα πλανητικά δεδομένα· γι’ αυτό θα εξετάσουμε τώρα την ερμηνευτική δυναμική της κάθε Σεφίρας στα πλαίσια ενός ωροσκοπίου, να δούμε δηλαδή πως η κάθε Σεφίρα λειτουργεί σε ένα ωροσκόπιο και τη δυναμική που δίνει στην αποκρυπτογράφησή του. Αυτό σημαίνει πως θα δούμε τι ακριβώς δηλώνει η κάθε Σεφίρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ακολουθώντας την παραπάνω σειρά