Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΠέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΜΑΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΥ - Ο τρόπος ερωτηματοθεσίας
Όσοι έχετε ασχοληθεί με τεχνικές της Tarot  θα γνωρίζετε ασφαλώς πως υπάρχουν ποικίλα καταστρώματα τα οποία μπορεί να γίνονται είτε με μία κάρτα ή και με τις 78 κάρτες. Στα πλαίσια του μαντικού συστήματος του Παρακέλσου χρησιμοποιούνται μόνο 4 κάρτες που τοποθετούνται συνεχόμενα ή σε μορφή τετραγώνου συγκροτώντας το περίφημο «Μαγικό Τετράγωνο του Παρακέλσου».

Στα πλαίσια αυτού του Μαγικού τετραγώνου κάθε θέση έχει μια συγκεκριμένη ονομασία και δηλώνει κάποια πράγματα, οι ονομασίες είναι οι εξής:

Αναγκαιότητα (Bedürfnis), η οποία συνδέεται με την συγκεκριμένη κατάσταση για την οποία ο συμβουλευόμενος ζητά διευκρινίσεις· η κατάσταση αυτή μπορεί να έχει να κάνει με επαγγελματικά θέματα, θέματα υγείας, ερωτικά, εμπορικές συναλλαγές, οικογένεια θέματα.

Ενέργεια (Handlung), που δείχνει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

Αντίθεση (opposition), που δείχνει τις δυνάμεις που αντιστρατεύονται της προσπάθειας του ατόμου, που δείχνει όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Στη θέση αυτή κάθε μία από τις 32 κάρτες έχει μόνο αρνητική σημασία.

Αποτέλεσμα (ergebnis), η κάρτα που είναι σ’ αυτή τη θέση δείχνει πως θα εξελιχθεί η κατάσταση· αν η κάρτα που βρίσκεται σ’αυτό το σημείο έχει θετικό πλαίσιο (Hintergrund), τότε το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και βέβαια ισχύει και το αντίθετο. Φυσικά μια κάρτα αντεστραμμένη θα είναι πάντα αρνητική.

Όπως καταλαβαίνετε βέβαια στο σύστημα αυτό του Παράκελσου σημαντικό ρόλο έχουν οι θέσεις στις οποίες θα βρεθούν οι κάρτες, αν δηλαδή θα είναι στην 1η ή 2η ή 3η ή 4η θέση.

Καθοριστική κάρτα είναι η 4η και αυτή θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα. Στα πλαίσια αυτού του συστήματος οι κάρτες έχουν διάφορα σύμβολα που όλα συνδέονται με την κουλτούρα του συστήματος του Παράκελσου.


Κάθε κάρτα έχει μία αρχική έννοια και ακολουθούν μετά μία σειρά από άλλες έννοιες και βέβαια, επειδή αυτό το σύστημα είναι ανοικτό μπορεί ο ερμηνευτής να προσθέτει και άλλες έννοιες παράγωγες βέβαια από τις αρχικές. Οι όρθιες κάρτες δείχνουν πως ο συμβουλευόμενος με την θέλησή του ωθεί την εξέλιξη του θέματος είτε για το καλό είτε για το κακό, ενώ αν οι κάρτες είναι ανάποδες δείχνει πως ο συμβουλευόμενος «υφίσταται την ενέργεια», κάτι ή κάποιος επηρεάζει την ζωή του με τον τρόπο που δείχνει η κάρτα.

Πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν έχει η όρθια ή αντεστραμμένη φορά των καρτών και οι αντεστραμμένες κάρτες δεν σημαίνει απαραίτητα πως είναι αρνητικές, σίγουρα όμως δηλώνουν τον καθοριστικό ρόλο δυνάμεων που υπερβαίνουν το ίδιο το υποκείμενο και που ωθούν σε ένα αποτέλεσμα στο οποίο ο ρόλος του υποκειμένου είναι μικρός. Αντίθετα η όρθια φορά δεν σημαίνει ότι η κάρτα είναι θετική, απλώς δείχνει τον καθοριστικό ρόλο του υποκειμένου.

Βεβαίως όταν ο συμβουλευόμενος ανακατεύει τις κάρτες θα πρέπει να φροντίσει να στρέψει κάποιες από αυτές, όπως κατά λέξη γράφουν οι εντολές του Παρακέλσου «ένα τμήμα από τις κάρτες πρέπει να προσέξουμε ώστε κατά το ανακάτεμα να αντιστραφεί κατά 180 μοίρες».

Μόλις ανακατευτούν οι κάρτες παρατίθενται πάνω στο τραπέζι κλειστές και τότε ο συμβουλευόμενος τραβά τις 4 κάρτες που θα χρησιμοποιηθούν στην μαντική εργασία· τις 4 αυτές κάρτες τις ονομάζουν «καυτές» και «αστραφτερές» και αφού επιλεγούν τοποθετούνται με τον τρόπο που παραπάνω αναφέραμε και αρχίζει η μαντική ερμηνεία.

Φυσικά για να γίνει η μαντική ερμηνεία είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε σε όλο το βάθος και το πλάτος την σημασία της κάθε κάρτας αλλά και την σύνδεσή της με ζώδια και άλλους αστρολογικούς παράγοντες, όπως είναι ο Βόρειος και Νότιος Δεσμός της Σελήνης. Οι κάρτες έχουν μια λατινική ονομασία, που την είχε δώσει ο ίδιος ο Παρακέλσος και έχουμε 16 ονομασίες που επαναλαμβάνονται 2 φορές.

Η λατινική ονομασία συνδέεται με γράμματα του ενωχικού αλφαβήτου, για το οποίο θα μιλήσουμε στο τέλος, μετά την παρουσίαση των 32 καρτών. Οι 16 κάρτες έχουν η κάθε μια τους σύνδεση είτε με κάποιο ζώδιο είτε με Δεσμούς της Σελήνης.

Το ερώτημα που δημιουργείται είναι πως προκύπτει ο αριθμός 16, μιας και τα ζώδια είναι 12· η απάντηση είναι απλή, αναφέρονται τα 12 ζώδια, ο Βόρειος και ο Νότιος Δεσμός της Σελήνης και άλλη μία φορά τα 2 ζώδια των φώτων, ο Λέων και ο Καρκίνος. Αν τα προσθέσουμε τώρα έχουμε:

12 ζώδια
2 Δεσμοί Σελήνης
2 Ζώδια Φώτων (Λέων, Καρκίνος· λέγονται έτσι γιατί κυβερνιόνται από τον Ήλιο και την Σελήνη αντίστοιχα, τα δύο φώτα).

Αν τα αθροίσουμε τώρα έχουμε 16 και βέβαια αυτές οι 16 κάρτες επί δύο μας δίνουν 32 κάρτες όσες είναι συνολικά οι κάρτες του Παρακέλσου.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν παραθέτοντας αρχικά τις 32 κάρτες με την αστρολογική τους σύνδεση αλλά και με την λατινική τους σημασία. Μην ξεχνάμε πως κάθε μία κάρτα συνδέεται και με ένα γράμμα του Ενωχικού αλφαβήτου αλλά και με κάποια συγκεκριμένη υπερβατική δύναμη, που εμείς απλώς θα δώσουμε την ονομασία της. Αφού παραθέσουμε λοιπόν και τις 32 κάρτες θα ξεκινήσουμε να αναλύουμε μία προς μία διεξοδικά και θα δώσουμε όλα τα κλειδιά που θα βοηθήσουν στο άνοιγμά τους.


Απόσπασμα από το βιβλίο ‘’ Το Μαντικό Σύστημα του Παρακέλσου’’  (2011, Δρ. Χ. Παιζης)