Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΠέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΜΠΑΛΑΗ συσχέτιση καβαλιστικής φιλοσοφίας, Αστρολογίας και Ταρό

Ένα από τα σοβαρότερα θεολογικά – μεταφυσικά συστήματα που παρουσιάσθηκαν στην ιστορία των ιδεών είναι η περίφημη Καμπαλά. Στα πλαίσια της Καμπαλά αναπτύσσεται μία ολόκληρη κοσμοθεωρία, που προσπαθεί να εξηγήσει όλη την κοσμογονία, να εξηγήσει τη δημιουργία του κόσμου, το σκοπό του κόσμου αλλά και την θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο.

Στα πλαίσια της Καμπαλά τρία είναι τα βασικά εργαλεία που αν κάποιος δεν τα κατανοήσει καλά το όλο σύστημα θα του φαίνεται ακατανόητο και δεν θα μπορέσει ποτέ να το «ξεκλειδώσει». Τα τρία αξονικά στοιχεία της καμπαλίστικης κοσμοαντίληψης είναι τα εξής:


1) Τα 10 Σεφιρώθ, οι 10 δηλαδή πρωταρχικές ενέργειες, τα 10 στάδια στα οποία εκπορεύεται η μία και μοναδική θεϊκή ουσία, μέχρι να βρει την πλήρη υλική εκδήλωσή της. Παρακάτω θα πούμε πως το κάθε Σεφιρώθ συνδέεται με κάποιο πλανήτη ή με κάποιο στοιχείο και έτσι έχουμε και την σύνδεση Αστρολογίας και Καμπάλα.

2) Οι 22 Ατραποί (μονοπάτια), που συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με τα 10 Σεφιρώθ σχηματίζοντας έτσι τον τρίτο αξονικό παράγοντα της Καμπαλισικής φιλοσοφίας που είναι το

3) Καβαλιστικό δένδρο της ζωής, στο οποίο απεικονίζεται η σύνδεση των 22 Ατραπών με τα 10 Σεφιρώθ. Φυσικά είναι κατανοητό πως οι 22 ατραποί συνδέονται με τις 22 κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας και με τις Αστρολογικές συνιστώσεις της κάθε κάρτας, έτσι ώστε έχουμε στα πλαίσια της Καμπάλα σύνδεση Αστρολογίας και Μεγάλης Αρκάνας.


Είπαμε ότι τα Σεφιρώθ είναι 10, υπάρχει όμως και ένα ενδέκατο, που λέγεται «Αόρατο Σεφιρώθ», θεωρείται πως έχει την μεγαλύτερη δυναμική και έχει βέβαια και αυτό τις Αστρολογικές συνιστώσες του.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως με λίγα λόγια η βασική φιλοσοφία της Καμπάλα είναι η εξής:

1) Υπάρχει μια και μοναδική ουσία, η οποία είναι αδημιούργητη, υπήρχε υπάρχει και θα υπάρχει. Εδώ η Καμπάλα συμφωνεί με τις μεγάλες θρησκείες και φιλοσοφίες. Μην ξεχνάμε πως και οι μεγαλύτεροι στοχαστές των αιώνων, οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, αυτό υποστήριζαν.

2) Η ουσία αυτή, όταν αυτοεξωτερικεύεται, όταν αυτοεκδιπλώνεται, παράγει την Δημιουργία, όλη η Δημιουργία είναι αποτέλεσμα της εκδίπλωσης της πρωταρχικής ουσίας. Ο κόσμος είναι αποτέλεσμα αυτής της εκδίπλωσης.

3) Οι βασικές δυνάμεις αυτής της ουσίας είναι 10, είναι τα περίφημα Σεφιρώθ, που εικονίζουν συγχρόνως τους τρόπους με τους οποίους εκπορεύεται η μία και μοναδική ουσία αλλά και τα στάδια που ακολουθεί μέχρι την τελική εκδήλωσή της.

4) Ένα τμήμα της Ουσίας παραμένει πάντοτε κρυφό, απρόσιτο, απροσπέλαστο, δεν μπορεί κανείς ούτε και να το ονομάσει. Είναι κάτι σαν το Ζεν της Ιαπωνικής Φιλοσοφίας, το Ταό της Κινεζικής (που είναι πάντα «σιωπηλό»), το ΕΟΝ των Προσωκρατικών ή το Είναι του Heidegger ή ακόμα κάτι σαν το «Ungespochenes» (Ανέκφραστο) του Γερμανικού Μυστικισμού και του Wittgenstein.

5) Τα 10 στάδια- εκπορεύσεις της μίας ουσίας συνδέονται μεταξύ τους με κάποιες Ατραπούς, που συνολικά είναι 22. Οι Ατραποί συνδέουν πάντα δύο Σεφιρώθ, άρα κάθε Ατραπός έχει μία δυναμική που επιτρέπει αυτή τη σύνδεση και φυσικά κάποια στοιχεία που συνδέονται και με τα δύο Σεφιρώθ που φέρνει σε επαφή.

6) Το κάθε Σεφιρώθ, σε ανθρώπινο επίπεδο συνδέεται με μία κατάσταση, με μία συνθήκη.

7) Η κάθε Ατραπός είναι ένα μέσον για να μπορέσει να εκφρασθεί η κατάσταση του κάθε Σεφιρώθ, είναι ένας μυητικός δρόμος.

8) Όπως είπαμε το κάθε Σεφιρώθ συνδέεται με κάποιον πλανήτη ή στοιχείο, ενώ η κάθε Ατραπός με κάποιο ζώδιο, πλανήτη ή στοιχείο.

9) Κάθε Ατραπός επίσης συνδέεται με μία μυητική κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας.

10) Δέκα Σεφιρώθ + 22 Ατραποί μας δίνουν συνολικά 32 μεγάλα μονοπάτια που εμπλέκονται στο μεγάλο δένδρο της ζωής.

Η μεθοδολογία μας  σκοπό έχει να δείξει τη σύνδεση Αστρολογίας, Ταρώ και Καμπάλα και είναι η εξής:

Α) Θα παρουσιάσουμε αρχικά τη γενικότερη φιλοσοφία της Καμπαλά και του ενισμού-ολισμού με τους οποίους αυτή συνδέεται, μιας και η Καμπάλα είναι ένα ενιστικό – ολιστικό σύστημα.

Β) Θα αναλύσουμε εξονυχιστικά ένα προς ένα τα Σεφιρώθ, θα δείξουμε την Αστρολογική τους σύσταση, θα εξηγήσουμε την λειτουργία του και θα δείξουμε με λεπτομέρεια πως το κάθε Σεφιρώθ εκφράζεται μέσα από τον Αστρολογικό χάρτη του κάθε ενός και βέβαια πως επιδρά στην όλη του ψυχοδομή.

Γ) Θα αναλύσουμε και τα 32 μονοπάτια δείχνοντας την σύνδεσή τους με Αστρολογικούς και ταρολογικούς δείκτες. Θα εξηγήσουμε τη δυναμική κάθε μονοπατιού και βέβαια θα ξεκαθαρίσουμε τη λειτουργία του μέσα στο όλο δένδρο της ζωής.

Δ) Μετά από όλα αυτά θα κάνουμε αναλύσεις ωροσκοπίων με εργαλεία της Καβαλιστικής Αστρολογίας, ώστε να εμπεδωθεί ο τρόπος λειτουργίας της και να φανεί η δυναμική της ερμηνείας αυτών των τεχνικών. Στο τέλος θα υπάρχουν εργονομικοί πίνακες που θα δείχνουν την συσχέτιση Αστρολογίας, Ταρώ και Καμπαλά, ώστε να είναι πιο εύχρηστη η αξιοποίηση των Καβαλιστικών δεδομένων.


Απόσπασμα από το βιβλίο ‘’ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΜΠΑΛΑ’’
(2010, Δρ. Χ. Παιζης)