Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΤρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Όρια ή Όροι - Μέρος 3o
Όρια του Λέοντα

Λέοντας

Δίας
6ο
Ερμής
13ο
Κρόνος
19ο
Αφροδίτη
25ο
Άρης
30ο


Δίας = 7ο – 1ο = 6ο
Ερμής = 7ο
Κρόνος = 6ο
Αφροδίτη = 7ο
Άρης = 5ο

Αφού ο Κρόνος έχει αποδοθεί στο Λέοντα στη θέση του Ήλιου, θα μπορούσε να καταλαμβάνει το πρώτο όριο αν είχε κάποια θεμελιώδη δύναμη στο Λέοντα. Δεν έχει όμως, άρα δεν πηγαίνει πρώτος.
Πρώτος θα πάει ο Δίας, ο οποίος είναι ο μόνος πλανήτης στο Λέοντα με τίτλο, μιας και κυβερνά τη τριπλότητα της φωτιάς.
Ο επόμενος κυβερνήτης θα συνδέεται με το επόμενο ζώδιο της Παρθένου και βέβαια δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Ερμή, ο οποίος στο ζώδιο αυτό έχει και θέση και έξαρση.
Στο Ζυγό τριπλά τιτλούχος είναι ο Κρόνος, λόγω έξαρσης, τριπλότητας και δύναμης από τον Ήλιο που αντιπροσωπεύει. Άρα λογικό είναι να καταλαμβάνει το τρίτο όριο του Λέοντα.
Ο τέταρτος κυβερνήτης είναι η Αφροδίτη μιας και στο ζώδιο του Σκορπιού έχει τίτλο, μιας και είναι συγκυβερνήτης της υδάτινης τριπλότητας.
Τελευταίος βέβαια είναι ο Άρης.

Μοίρες των πλανητών
 • Ο Δίας παίρνει 7ο, χάνει όμως 1ο επειδή ο Ερμής που ακολουθεί αντί για 6ο παίρνει 7ο.
 • Ο Κρόνος επειδή έχει διπλό τίτλο στους Διδύμους (έξαρση και τριπλότητα) παίρνει +1ο = 6ο, που το χάνει η Αφροδίτη και μένει κι αυτή με 6ο.
 • Τέλος ο Άρης έχει 5ο.

Όρια της Παρθένου

Παρθένος

Ερμής
7ο
Αφροδίτη
13ο
Δίας
18ο
Άρης
24ο
Κρόνος
30ο

Ερμής = 7ο
Αφροδίτη = 7ο – 1ο = 6ο
Δίας = 8ο – 3ο = 5ο
Άρης = 2ο = 6ο
Κρόνος = 5ο + 1ο = 6ο
 • Το πρώτο όριο είναι αυτονόητο πως κυβερνιέται από τον Ερμή, μιας και σ' αυτό το όριο έχει και θέση και έξαρση.
 • Το δεύτερο όριο συνδέεται με το Ζυγό. Τιτλούχος εκεί είναι ο Κρόνος (έξαρση και τριπλότητα), αλλά επειδή πάει πάντα στο τέλος, κυβερνήτης του ορίου θα εκληφθεί η Αφροδίτη.
 • Το επόμενο όριο συνδέεται με τον Τοξότη, άρα με τον Δία, ο οποίος στο ζώδιο αυτό έχει και θέση και τριπλότητα, είναι διπλά τιτλούχος.
 • Το τέταρτος κυβερνήτης είναι ο Άρης επειδή αυτός ο πλανήτης έχει έξαρση στον Αιγόκερω, αλλά επίσης ήταν και κυβερνήτης του Σκορπιού, το οποίο δεν λάβαμε υπόψη.
 • Στον Υδροχόο έχουμε το πέμπτο όριο της Παρθένου, το οποίο συνδέεται με τον Κρόνο, ο οποίος εκεί έχει δύο τίτλους (θέση και τριπλότητα).
Μοίρες των πλανητών
 • Ο Ερμής, ως τιτλούχος στην Παρθένο παίρνει 7ο.
 • Η Αφροδίτη παίρνει μόνο 7ο αλλά της αφαιρείται η μοίρα του Ερμή και μένουν 6ο.
 • Ο Δίας παίρνει 7ο, δεν του αναγνωρίζεται η τριπλότητα και επειδή του αφαιρούνται 2ο από τον Κρόνο και ο Άρης πάει 5ο.
 • Ο Άρης λόγω έξαρσης και τριπλότητας παίρνει 6ο.
 • Ο Κρόνος λόγω θέσης και τριπλότητας παίρνει 6ο.
Άρα χωρίς τη χρήση του κριτικού υπομνήματος τα όρια της Παρθένου είναι ασαφή.

Όρια του Ζυγού

Ζυγός
Κρόνος
6ο
Αφροδίτη
11ο
Δίας
19ο
Ερμής
24ο
Άρης
30ο

Κρόνος = 5ο + 1ο = 6ο
Αφροδίτη = 7ο - 1ο = 6ο
Δίας = 7ο + 1ο = 8ο
Ερμής = 6ο – 1ο = 5ο
Άρης = 5ο + 1ο = 6ο
 • Τα πρώτα όρια του Ζυγού τα καλύπτει δικαιωματικά ο Κρόνος, γιατί στο ζώδιο αυτό έχει δύο θεμελιώδεις δυνάμεις, έξαρση και τριπλότητα
 • Το επόμενο όριο καλύπτεται από την Αφροδίτη, η οποία έχει έναν τίτλο από τον Ζυγό (θέση) κι ένα τίτλο από το επόμενο ζώδιο (Σκορπιό) μιας και είναι συγκυβερνήτης της τριπλότητας του νερού.
 • ο τρίτο όριο καταλαμβάνεται από το Δίας μιας και το τρίτο ζώδιο μετά το Ζυγό είναι ο Τοξότης.
 • Το τέταρτο όριο καταλαμβάνεται από τον Ερμή (Υδροχόο) μιας και κυβερνά την τριπλότητα του αέρα.
 • Το τελευταίο όριο καταλαμβάνεται από τον Άρη.
Μοίρες των πλανητών
 • Ο Κρόνος παίρνει 6ο λόγω δύο θεμελιωδών δυνάμεων (έξαρση και τριπλότητα).
 • Η Αφροδίτη παίρνει 5ο αντί 7ο, γιατί της αφαιρείται η μονάδα του Κρόνου και η μονάδα του Δία που ακολουθεί.
 • Ο Δίας παίρνει 8ο, αντί 7ο, λόγω των δύο θεμελιωδών δυνάμεών του.
 • Ο Ερμής 5ο, αντί για 6ο, γιατί του αφαιρείται μια μονάδα η οποία έχει προστεθεί στον Άρη μιας και αυτός έχει τίτλο και στους Ιχθύς και στον Κριό. Κι αφού στην Αφροδίτη αναγνωρίστηκε το επόμενο ζώδιο πρέπει ν’ αναγνωριστεί και στον Άρη.

Όρια του Σκορπιού

Σκορπιός
Άρης
6ο
Δίας
14ο
Αφροδίτη
21ο
Ερμής
27ο
Κρόνος
30ο

Άρης = 5ο + 1ο = 6ο
Δίας = 7ο + 1ο = 8ο
Αφροδίτη = 7ο
Ερμής = 6ο
Κρόνος = 5ο – 2ο = 3ο
 • Το πρώτο όριο καταλαμβάνεται από τον Άρη, λόγω δύο θεμελιωδών δυνάμεων (θέση και τριπλότητα).
 • Το δεύτερο όριο καταλαμβάνεται από το Δία λόγω Τοξότη.
 • Τρίτη είναι η Αφροδίτη γιατί στον Αιγόκερω έχει μια θεμελιώδη δύναμη (τριπλότητα).
 • Τέταρτος ο Ερμής λόγω ότι κυβερνά τη τριπλότητα του αέρα (Υδροχόος)
 • Τελευταίος είναι ο Κρόνος.
Μοίρες των πλανητών
 • Ο Άρης παίρνει 6ο αντί για 5ο λόγω των δυο τίτλων (θέση και τριπλότητα).
 • Ο Δίας παίρνει 8ο αντί 7ο για τον ίδιο λόγο (θέση και τριπλότητα).
 • Η Αφροδίτη παίρνει 7ο, κανονικά.
 • Ο Ερμής παίρνει 6ο κανονικά.
 • Και οι 2ο που πλεονάζουν (1ο του Άρη και 1ο του Δία) αφαιρούνται από τον Κρόνο μιας και ο Κρόνος στους Ιχθύς δεν έχει τίτλο και στο επόμενο ζώδιο (Κριός) έχει τη χειρότερη θέση.