Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΔευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

5Η ΚΑΡΤΑ FORTUNA MAJOR
Η 5η κάρτα ονομάζεται «Μεγάλη Τύχη» (Fortuna Major) στα λατινικά και η έννοια που συνδέεται με αυτήν και που αποτελεί λέξη κλειδί είναι η Υγεία, θεωρείται μία από τις κατεξοχήν κάρτες υγείας.

Συνδέεται με το ζώδιο του Λέοντα, ζώδιο που έχει κυβερνήτη του τον Ήλιο, τον πλανήτη που κατεξοχήν συνδέεται με θέματα υγείας σε ένα ωροσκόπιο, γι’ αυτό και ένας επιβαρυμένος Ήλιος σε έναν αστρολογικό χάρτη είναι κακή ένδειξη για την υγεία.

Η κάρτα αυτή ως κατεξοχήν κάρτα υγείας έχει ιδιαίτερη λειτουργικότητα και αξία αν ρωτάμε και για τέτοια θέματα, θέματα δηλαδή υγείας ή ανάρρωσης· αν προκύψει ως 4η κάρτα είναι πολύ θετική εκδοχή, αν όμως προκύψει στη θέση 3 είναι ανησυχητικό, πολύ περισσότερο αν είναι αντεστραμμένη.

Ακόμα και αν δεν ρωτάμε για θέμα υγείας και η κάρτα αυτή βγει στη θέση 3, δείχνει πως ένα θέμα υγείας μπορεί να δυσχεραίνει το ζήτημα που μας ενδιαφέρει, π.χ. μπορεί να ρωτάμε για θέματα επαγγελματικά και στη 3η θέση να προκύψει αυτή η κάρτα κάτι που δηλώνει πως θέμα υγείας μπορεί να μπλοκάρει το επαγγελματικό μας θέμα, θέμα υγείας που μπορεί να μην είναι δικό μας αλλά κάποιου προσώπου που συνδέεται με τα επαγγελματικά μας.

Εκτός όμως από το ζήτημα της υγείας της δικής μας η κάρτα αυτή συνδέεται και με την υγεία άλλων προσώπων που υπάρχουν στο περιβάλλον και που η υγεία του ακόμα και εάν δεν μας ενδιαφέρει, μας αφορά.

Γι’ αυτό αν αυτή η κάρτα προκύψει στη θέση 3 μην θεωρήσετε πως αναγκαστικά δηλώνει θέμα δικής σας υγείας, μπορεί να δηλώνει θέματα υγείας κάποιου προσώπου που συνδέεται με το θέμα για το οποίο ρωτάμε και που η υγεία του βέβαια μας αφορά.

Εκτός όμως από το ζήτημα της υγείας η κάρτα αυτή μπορεί να δηλώνει και φροντίδα, έγνοια αν θέλετε, για τα συναισθήματά μας, μπορεί δηλαδή να δηλώνει πως μας απασχολούν κάποια θέματα συναισθηματικά και η κάρτα να μας συμβουλεύει πως πρέπει να φροντίσουμε γι’ αυτά, γι’ αυτό και αν πέσει στην 3η θέση μπορεί να μην δηλώνει αναγκαστικά προβλήματα υγείας αλλά να δηλώνει πως θα προκύψουν κάποια συναισθηματικά θέματα που θα πρέπει να τα φροντίσουμε ή μπορεί επίσης να δηλώνει συναισθηματικά προβλήματα που προέκυψαν εξαιτίας της ελλιπούς φροντίδας που δείξαμε γι’ αυτά π.χ. να έχουμε στενοχώρια, γιατί χωρίσαμε από κάποιο πρόσωπο που μας ενδιαφέρει και χωρίσαμε, γιατί δεν του δείξαμε την συναισθηματική προσοχή που ίσως ήταν απαραίτητη.

Πάντως στη θέση 4 η κάρτα αυτή μιλάει για συναισθηματική ικανοποίηση ερωτικής κυρίως φύσεως μιας και ο Λέων με τον οποίο η κάρτα αυτή συνδέεται έχει να κάνει με θέματα ερωτικά.

Τέλος λέγεται «Μεγάλη Τύχη» γιατί συνδέεται με τον οίκο της χαράς, τον 5ο, ο οποίος συνδέεται με την σειρά του με το ζώδιο του Λέοντα.