Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΚυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Το μαντικό σύστημα του Παράκελσου - 2η ΚΑΡΤΑ AMISSIOΗ δεύτερη κάρτα συνδέεται με το ζώδιο του Ταύρου, ζώδιο που συνδέεται με οικονομικά και με ασφάλεια στη καλή του εκδοχή ενώ στην αρνητική συνδέεται με κάθε μορφή υλισμού και κτητικότητας.


Η λέξη κλειδί που δίδεται γι’ αυτήν την κάρτα είναι η λέξη «σπουδή», συγκεκριμένα στη Γερμανική version αυτών των καρτών χρησιμοποιούν τη λέξη «Erlernen» που κατά λέξη σημαίνει εκμάθηση.

Ίσως κάποιος αναρωτηθεί πως ο Ταύρος, ζώδιο πρακτικότητας, συνδέεται με γνωσιακές διαδικασίες. Αυτό θα το κατανοήσουμε καλύτερα μόνο αν πάρουμε υπόψη πως η γνώση είναι κυρίως αποτέλεσμα εμπειρίας και η εμπειρία απαιτεί πρακτική δράση.

Όπως κάναμε και με την προηγούμενη κάρτα που, για να την ερμηνεύσουμε, πήραμε υπ’ όψιν και τον εσωτερικό κυβερνήτη, έτσι και σε αυτήν την κάρτα καλό είναι να πάρουμε και τον εσωτερικό κυβερνήτη του Ταύρου, τον Ήφαιστο, ο οποίος σφυρηλατούσε το ατσάλι στη φωτιά· έτσι και η γνώση αποκτάται όταν σφυρηλατηθούμε στην εμπειρία. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι «εμπειρία απειρίας κρατεί».

Αφού εξηγήσαμε γιατί η κάρτα 2 συνδέεται με σπουδή, ας εξηγήσουμε και την λατινική της ονομασία (Amissio) που σημαίνει απώλεια, πώς συνδυάζεται αυτή η λέξη με το ζώδιο του Ταύρου αλλά και με τη λέξη κλειδί της κάρτας που είναι σπουδή· αυτό θα το καταλάβουμε μόνο αν εμπεδώσουμε πως αυτές οι «μαγικές» κάρτες του Παρακέλσου υπάρχει πάντα και μία αρνητική παράμετρος που ενεργοποιείται όταν πέσουν αντεστραμμένες ή όταν στο κατάστρωμα βρεθούν στην αρνητική θέση 3 (opposision).

Αφού λοιπόν έχουμε και μία αρνητική παράμετρο η αρνητικότητα αυτής της κάρτας θα έχει να κάνει με κάτι αρνητικό που να συνδέεται με το ζώδιο του Ταύρου και αυτό μπορεί να είναι η ανασφάλεια μήπως χαθούν υλικά αγαθά ή ακόμα και η ίδια η απώλειά τους. Γι’ αυτό και αυτή η κάρτα έχει τη λατινική ονομασία «Απώλεια» και αυτή η σημασία της εκδηλώνεται όταν είναι σε αρνητική θέση ή όταν είναι αντεστραμμένη. Επίσης αυτή η κάρτα μπορεί να δηλώνει και προετοιμασία εργασίας και έτσι πάλι εξηγείται η άλλη της ονομασία η «Σπουδή», με την σημασία βέβαια της φροντίδας ή του ενδιαφέροντος· γι’ αυτό και η τελευταία της σημασία έχει να κάνει μ’ αυτό ακριβώς, ενδιαφέρον για κάποιον ή για κάτι, το οποίο ενδιαφέρον μας οδηγεί σε σπουδή γι’ αυτόν και αυτή η σπουδή εντείνεται περισσότερο όταν νιώθουμε να υπάρχει φόβος απώλειας.

Κλείνοντας αυτή την κάρτα, για να εμπεδώσετε καλύτερα τις σημασίες της και το πως αυτές εμπλέκονται μεταξύ τους, ας δούμε ένα υποθετικό παράδειγμα: έστω πως κάποιος ρωτά για θέματα οικονομικά και η κάρτα πέσει όρθια και σε καλό σημείο του καταστρώματος· αυτό δηλώνει πως για τον τομέα αυτό εύνοια υπάρχει αλλά θα πρέπει να μην «κάθεται με σταυρωμένα χέρια», να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, να δείξει σπουδή και ενδιαφέρον και βέβαια να προγραμματίζει και να προετοιμάζει τις εργασίες του.