Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΤετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Η Διαχρονική Θεραπευτική στα Πλαίσια της ‘’Νέας Ιατρικής’’ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις τελευταίες 10ετίες σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ειδικά στις γερμανόφωνες και γαλλόφωνες χώρες συντελείται μια επανάσταση στο χώρο της Ιατρικής και, γενικότερα, της Θεραπευτικής που έχει συγκροτηθεί ως ρεύμα με το όνομα «Νέα Ιατρική». Οι οπαδοί αυτής της «Νέας Ιατρικής», θεωρούν πως αυτή αποτελεί μία επανάσταση στο χώρο της ιατρικής – θεραπευτικής, ίδιας δυναμικής με την επανάσταση που έφερε ο Κοπέρνικος στην Αστρονομία, όταν θεώρησε ως κέντρο του πλανητικού συστήματος τον Ήλιο, ενώ πριν θεωρούσαν πως ήταν η Γη.

Η Νέα αυτή Ιατρική ξεκίνησε στη Γερμανία με τον γιατρό καρκινολόγο Geerd Hamer, ο οποίος παρουσίασε αυτή τη Νέα Ιατρική στο περινούστατο βιβλίο του «Καρκίνος, μια ασθένεια της Ψυχής» και με υπότιτλο «ένα βραχυκύκλωμα στον εγκέφαλο, τον κομπιούτερ του οργανισμού μας». Οι απόψεις του αυτές του στοίχισαν πολλές διώξεις ακόμα και φυλακίσεις, σήμερα όμως έχει αρχίσει να δικαιώνεται και χώρες όπως η Αυστρία και η Σλοβακία αντιμετωπίζουν με πολύ σεβασμό τις θεωρίες του Dr. Hamer για τον καρκίνο.

Βασισμένοι στις θεωρίες του Hamer για τον καρκίνο οι γιατροί Sabbah και Crevecoeur στη Γαλλία γενίκευσαν τις θεωρίες του Hamer για κάθε ασθένεια και όχι μόνο για τον καρκίνο. Οι τρεις αυτοί γιατροί είναι λοιπόν οι πρωτεργάτες αυτού του νέου ρεύματος που ονομάζεται «Νέα Ιατρική».

Στην εργασία μας αυτή θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της Νέας Ιατρικής, θα δείξουμε τα αξιώματα στα οποία στηρίζεται, τις απόψεις που έχει για τη σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενή, την αντίληψή της για την ασθένεια, που είναι ριζικά διαφορετική από την άποψη της κλασικής ιατρικής καθώς και τις απόψεις της για την σύνδεση πνεύματος (εγκεφάλου), οργάνων του σώματος και ψυχής, κάτι που δείχνει πως η νέα ιατρική είναι καθαρά ολιστικό σύστημα και βλέπει τον άνθρωπο ως ολότητα, στα πλαίσια της οποίας ψυχή, σώμα και πνεύμα είναι αδιάρρηκτα δεμένα και το ένα επηρεάζει το άλλο, ενώνονται δε μεταξύ τους μέσα από πολύπλοκες χημικές διαδικασίες οι οποίες μπορούν και μετατρέπουν κάποιο ψυχικό συμβάν (π.χ. στενοχώρια) σε συγκεκριμένο πρόβλημα σε κάποιο σημείο του σώματος.

Φαίνεται δηλαδή η «νέα Ιατρική» να δέχεται πως ένα ψυχικό γεγονός καταγράφεται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του εγκεφάλου και αυτό καθορίζει το σημείο του σώματος στο οποίο θα εκδηλωθεί το ψυχικό συμβάν γιατί, και αυτό πρέπει να το εμπεδώσετε πολύ καλά, η «Νέα Ιατρική» υποστηρίζει πως οτιδήποτε συμβαίνει σε ψυχικό-συναισθηματικό επίπεδο, πρέπει οπωσδήποτε «να εκφρασθεί στη βιολογική διαδικασία», όπως κατά λέξη γράφει ο Crevecoeur.

Για να γίνει περισσότερο σαφές, όταν βιώνουμε κάποια έντονα συναισθήματα, επειδή αυτά πρέπει οπωσδήποτε να εκφρασθούν, όσο δεν τα αποδεχόμαστε και δεν τα εξωτερικεύουμε, αυτά θα εκφρασθούν μέσω του σώματος, θα μπουν δηλαδή στη βιολογική διαδικασία, το σώμα δηλαδή θα γίνει ο «τόπος» στον οποίο θα εκφρασθούν τα συναισθήματα ή οι όποιες ψυχικές συγκρούσεις έχουμε βιώσει. Το αόρατο, το μη απτό και υλικό (και αυτό είναι τα συναισθήματα), θα εκφρασθεί στο ορατό και υλικό σώμα και μάλιστα στο σημείο εκείνο που είναι συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο συναίσθημα ή με την συγκεκριμένη κατάσταση.

Σε πολύ περιεκτικό λόγο σας δώσαμε το γενικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η «Νέα Ιατρική», στα πλαίσια αυτού του βιβλίου θα προσπαθήσουμε να δείξουμε το θεωρητικό της υπόβαθρο αλλά και να δούμε πως αυτή η «Νέα Ιατρική» συναντά πανάρχαιες θεραπευτικές αγωγές και πως μπορεί να συνδεθεί με θεραπευτικά συστήματα τα οποία εδώ και αιώνες έδιναν μεγάλη σημασία στο θεραπευτικό λόγο του υποσυνείδητου και προσπαθούσαν να ενεργοποιήσουν αυτή του την θεραπευτική δύναμη με χρήση συμβόλων, μιας και όπως μας έμαθε ο Jung, το υποσυνείδητο εκφράζεται με σύμβολα.Η δομή αυτού του πρώτου κεφαλαίου θα είναι η εξής:

Η επανάσταση του Hamer στη θεωρία του για τον καρκίνο .

Ο «σιδερένιος νόμος του καρκίνου» του Hamer.

Οι αντιλήψεις της «Νέας Ιατρικής» για την ασθένεια.

Ο ολιστικός χαρακτήρας της «Νέας Ιατρικής».

Ψυχή πνεύμα και σώμα κατά τη «Νέα Ιατρική».

Ο ρόλος των συμβόλων στη «Νέα Ιατρική».

Σχέση θεραπευτή και θεραπευόμενου στη «Νέα Ιατρική».

Η θεραπευτική δραστηριότητα σε επίπεδο δυναμικό, ενισχυτικό και ψυχολογικό.

Ο ρόλος της ομοιοπαθητικής, της κινεζικής ιατρικής και της οστεοπαθολογίας στη «Νέα Ιατρική».

Η Ρουνική γυμναστική στα συμβολικά θεραπευτικά συστήματα και ο ρόλος της στη «Νέα Ιατρική».

Ενεργειακά μέτρα προστασίας στα πλαίσια της «Νέας Ιατρικής».

Σύνδεση ανατομικών μερών του σώματος με συναισθήματα και ψυχικά συμβάντα.

Ο ρόλος της Αστρολογίας στα πλαίσια της «Νέας Ιατρικής».

Αν με αυτό το βιβλίο σας βοηθήσουμε να καταλάβετε όχι μόνο τις βασικές αρχές της «Νέας Ιατρικής» αλλά και την αξία όλων των ενεργειακών μέτρων προστασίας και άμυνας καθώς ακόμα και τον ρόλο όλων των συμβολικών συστημάτων σε επίπεδο προληπτικό αλλά και θεραπευτικό, πιστεύουμε πως θα έχουμε βάλει ένα μικρό λιθαράκι για την θεμελίωση μιας νέας θεραπευτικής που θα είναι κυρίαρχη στη «Νέα Εποχή» του Υδροχόου, που ήδη έχει ξεκινήσει.

Απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο του Δρ. Χ. Παιζη με τίτλο 
''Η Διαχρονική Θεραπευτική στα Πλαίσια της Νέας Ιατρικής'' 
που θα εκδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012