Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΤρίτη, 23 Αυγούστου 2011

8η ΣΕΦΙΡΑ ΧΟΝΤ
Η 8η Σεφίρα συνδέεται με τον πλανήτη Ερμή , πλανήτη που από την αρχαιότητα τον συνέδεαν με πολλές δραστηριότητες· μην ξεχνάμε πως υπήρχε και ο Λόγιος Ερμής, ο Κερδώος Ερμής, που συνδεόταν με το εμπόριο και ο ψυχοπομπός Ερμής, που μετέφερε τους νεκρούς στον άλλο κόσμο. Στην Ινδική Αστρολογία ο Ερμής θεωρείται και επαγγελματικός δείκτης, γι’ αυτό θεωρείται πως είναι ιδιαίτερα δυνατός στον 10ο οίκο, οίκο που συνδέεται με καριέρα. Αλλά και στην Κλασική Αστρολογία ο Ερμής είναι πάντα και επαγγελματικός δείκτης, γιατί είναι ο φυσικός κυβερνήτης του 6ου οίκου, οίκου εργασίας.

Η 8η λοιπόν Σεφίρα, ως συνδεόμενη με τον πλανήτη Ερμή έχει τα εξής θέματα:

Δίνει πληροφορίες για το επάγγελμα, δείχνει τι επάγγελμα κάνουμε αλλά και τι επάγγελμα θα θέλαμε να κάνουμε.

Δίνει πληροφορίες για τις σπουδές, αν αυτές θα γίνουν, αν μας ενδιαφέρουν κ.ά.

Είναι κατεξοχήν δείκτης της διανοητικότητάς μας, δείχνει πως σκεπτόμαστε, γενικά τις διανοητικές μας ικανότητες.

Δίνει πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας και συμπεριφοράς, είναι σημαντικός δείκτης για προσδιορισμό της βιοθεωρίας μας.

Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα θέματα της 8ης Σεφίρας, ας εξετάσουμε τώρα πως λειτουργεί αυτή η Σεφίρα στα πλαίσια ενός ωροσκοπίου, βλέποντας που είναι ο Ερμής μέσα σε ένα ωροσκόπιο από ζώδιο και από οίκο.

Ας πάρουμε ένα υποθετικό παράδειγμα με Ερμή στον Υδροχόο στον 7ο οίκο. Φυσικά και εδώ θα ακολουθήσουμε την ίδια μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και με τις άλλες Σεφίρες (σφαίρες), θα καταστρώσουμε δηλαδή τις τρεις γνωστές μας στήλες.


Αφού λοιπόν είδαμε τις σημασίες των τριών παραγόντων που μας ενδιαφέρουν, ας δούμε πως θα εκφρασθεί η 8η Σεφίρα σε ένα Ωροσκόπιο μέσα από έναν Ερμή στον Υδροχόο στον 7ο οίκο.

Σπουδές σε κάτι πρωτοποριακό με πολλές ανατροπές και πολλά ξαφνικά συμβάντα γιατί, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό ο Υδροχόος και ο κυβερνήτης του ο Ουρανός συνδέονται με οτιδήποτε ξαφνικό και απρόβλεπτο.

Σπουδές πάνω σε τομείς Αστρολογίας, Τεχνολογίας, Λογοτεχνίας (μην ξεχνάμε ο 7ος οίκος, ως οίκος Ζυγού, συνδέεται με τέχνη, ο Ερμής με λόγο, άρα λογοτεχνία, την οποία θα προσεγγίζει με τρόπο πρωτοποριακό και αντισυμβατικό .

Οι άλλοι (7ος) μπορεί να επηρεάσουν τις σπουδές (8η Σεφίρα), θετικά ή αρνητικά.

Βοήθεια των φίλων (Υδροχόος, ζώδιο φιλίας) στις σπουδές (8η Σεφίρα).

Επάγγελμα (8η Σεφίρα) που ασκείται σε συλλογικούς χώρους (Υδροχόος).

Επάγγελμα που ασκείται με τρόπο πρωτοποριακό.

Πολλές επαγγελματικές αλλαγές (η αλλαγή είναι λέξη κλειδί του Υδροχόου).

Διακυμάνσεις στην εργασία, πολλές ανατροπές, ανάγκη του ατόμου να ανανεώνεται συνεχώς στο χώρο της εργασίας, δεν αντέχει τη στασιμότητα και την ρουτίνα θέλει, όπως και το φίδι, να αλλάζει συνεχώς το ντύμα του.

Άριστη συνεργασία όταν γίνεται σε θέματα πρωτοποριακά (φύσεως Υδροχόου, π.χ. Αστρολογία, Τεχνολογία, πρωτοποριακή επιστήμη, πολιτική κ.ά.) που έχουν επιρροή σε άλλους ανθρώπους.

Συνεργασίες (7ος) που παρουσιάζουν πολλές διακυμάνσεις (Υδροχόος) και μπορεί να έχουν πολλές ανατροπές.

Συνεργασίες με το διαδίκτυο (Υδροχόος).

Εργασία (8η Σεφίρα) πρωτοποριακή (Υδροχόος) που έχει να κάνει με ομάδες (Υδροχόος) σε πλαίσιο συνεργασιών (7ος).

Εκκεντρικός τρόπος έκφρασης (Υδροχόος) και συμπεριφοράς που όμως ποτέ δεν γίνεται προκλητικός, ώστε να εκνευρίζει τους άλλους (7ος). Όση εκκεντρικότητα και αν υπάρχει, διατηρείται πάντοτε ο κομφορμισμός του Ζυγού (7ος). Μπορεί επίσης η εκκεντρικότητα και η ιδιορρυθμία (Υδροχόος) να γίνεται αποδεκτή από τους άλλους (7ος).

Σχέσεις (7ος) αντισυμβατικές (Υδροχόος), έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια.

Ευστροφία με αναλαμπές πολύ ισχυρές που εκδηλώνεται όταν βρίσκεται μαζί με άλλους (7ος), οι άλλοι είναι το μέσον για να εκδηλωθεί όλη η διανοητική δυναμική, π.χ. μιλώντας στους άλλους για ένα θέμα μπορεί να του έρθει μία ξαφνική αναλαμπή που, αν ήταν μόνος του, μπορεί και να μην συνέβαινε.

Ασχολία με την πολιτική (Υδροχόος, 7ος) πολλές φορές με ιδιόρρυθμο τρόπο (π.χ. ασχολία με πολιτική Αστρολογία, να είναι σύμβουλος πολιτικού, να εργάζεται σε τεχνολογικό ίδρυμα που προωθεί πολιτικά συμφέροντα κ.ά.).

Σε μία σχέση (7ος) νιώθει καλά όταν σιγουρεύεται πως δεν κινδυνεύει η ανεξαρτησία του (Υδροχόος).

Βασικό στοιχείο της βιοθεωρίας του φαίνεται να είναι ο στίχος του Paul Elyard «Αδελφικό μόνος, αδελφικά ελεύθερος» (Fraternelment seul, fraternelment libre) δηλαδή θέλει να έχει την κοινωνικότητα του 7ου οίκου χωρίς όμως να χάνει την ανεξαρτησία του Υδροχόου. Σε μία σχέση θα μπορέσει να υπάρξει (σχέση κάθε μορφής) όταν η σχέση δεν απειλεί την αυτονομία του.

Εύκολα υιοθετεί νεωτεριστικές απόψεις (Υδροχόος) σε θέματα πολιτικής (7ος) ή φιλοσοφικές απόψεις που εκφράζουν ριζοσπαστικές απόψεις (Υδροχόος) για τον χώρο της πολιτικής (7ος).

Γενικά η αστρολογική αυτή σύνθεση είναι ιδανική για κάποιον που ασχολείται με θέματα Υδροχοϊκά που πρέπει να τα μεταδίδει (Ερμής) σε άλλους (7ος). Ευνοούνται με αυτή την θέση δάσκαλοι της πληροφορικής, της Αστρολογίας και όλοι όσοι ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με την πολιτική (μην ξεχνάμε ποτέ πως Υδροχόος  και 7ος συνδέονται με πολιτική.

Ενδιαφέρον για πρωτοποριακά (Υδροχόος) έργα τέχνης, (Ζυγός, 7ος) ή ερμηνεία (Ερμής) έργων τέχνης (7ος) με τρόπο πρωτοποριακό (7ος).

Συμπεριφορά (8η Σεφίρα) απρόβλεπτη (Υδροχόος) που μπορεί να οδηγήσει και σε ξαφνικές (Υδροχόος) ρίξεις με τους άλλους (7ος).