Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΠέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ


από το Δρ. Χρήστο Παΐζη

αίθουσα ΑΛΣ

Το Σεμινάριο ξεκινά στις 27-1-2014, ώρα 18.30 - 20.30 και θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση μέχρι τέλος Ιούνη 2014. Θα διδαχθούν:

Η έννοια της ωριαίας, η φιλοσοφία της ως «συστήματος αστρομαντείας», όπως την χαρακτήρισε ο Alan Leo. Διαφορές ωριαίας από την υπόλοιπη Αστρολογία.
Ωριαία και συγχρονικότητα.
Παράγοντες εγκυρότητας της ωριαίας.
Η επιλογή του δείκτη.
Βαθμολογία πλανητών.
Αξιοποίηση όλου του πλούτου της Αρχαίας Ελληνικής Αστρολογίας στην οποία κατεξοχήν στηρίζεται η Ωριαία Αστρολογία (όρια, πρόσωπα, τριπλότητες, δεκανοί, δωδεκατημόρια, θέσεις και εξάρσεις πλανητών και σημείων).
Συλλογή φωτός, μεταφορά φωτός.
Παρεμπόδιση, υπαναχώρηση, ματαίωση.
Συγκλίνουσες και αποκλίνουσες όψεις.
Αμοιβαίες υποδοχές.
Κατηγορίες ωριαίων ερωτήσεων (π.χ. ερωτήσεις για χαμένα αντικείμενα, για νομικά θέματα, συναισθηματικά κ.ά.).
Ο Κλήρος της τύχης και η σημασία του στην προσπέλαση της ωριαίας ερώτησης).
Ο ρόλος των άλλων κλήρων (κλήρος παιδιών, γάμου, πάθους, πνεύματος κ.ά.) - Η λογική των κλήρων.
Πολλά παραδείγματα -εφαρμογές.

Γενικά στο Σεμινάριο θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστεί όλο το υλικό της Ωριαίας από τον Πτολεμαίο έως το Lilly αλλά και σε σύγχρονους θεωρητικούς της ωριαίας, όπως ο Φρόουλυ. Για τους σπουδαστές θα είναι διαθέσιμα τα βιβλία:

«Το σύστημα της ωριαίας Αστρολογίας», του Χρήστου Παΐζη.
«Η ωριαία στην πράξη», του ίδιου συγγραφέα.
«Η τεχνική της ωριαίας Αστρολογίας», του W. Lilly.

Στο τέλος του Σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και επίδοσης για όσους λάβουν μέρος στις εξετάσεις που θα διεξαχθούν Στουρνάρη 51, 4ος όροφος, τηλ. 210-5202393.