Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΤετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Οι αναιρετικές μοίρες του Ζωδιακού και η λειτουργία τους – Καρκίνος, Λεόντας , Παρθένος

Καρκίνος
Έντονη ανάγκη για απόκτηση οικογένειας.
Αν για κάποιους άλλους λόγους αυτό δεν πραγματώνεται, δημιουργεί «φανταστικές» οικογένειες, συμπεριφέρεται ως μέλος οικογένειας σε χώρους όπου είναι απλώς φίλος – φίλη.
Τάση τα πολύ φιλικά πρόσωπα να τα αντιμετωπίζει ως μέλη οικογένειας, χρήση πρώτου πληθυντικού κτητικής αντωνυμίας για κάποια πρόσωπα με τα οποία – το τονίζουμε – υπάρχουν μόνον φιλικές σχέσεις (π.χ. αντί να λέει ο «Χ», λέει ο «Χ» μας, μ’ αυτό το «μας» οικειοποιείται του «Χ» σα δικό του πρόσωπο).
Δυσκολίες στην απόκτηση οικογένειας, δυσκολίες στην οικογένεια, αναποδιές σε όλα τα θέματα του Καρκίνου (σπίτι, πατρίδα κ.ά.). μην ξεχνάμε πως στις τελευταίες μοίρες του Καρκίνου  υπάρχει η απόλυτη πτώση του Αρη, πλανήτη που πάντα συνδέεται με γεγονότα βίας, αναποδιές, «τραύματα» κάθε μορφής.
Τραυματικά παιδικά χρόνια, μιας και ο Καρκίνος  ως ζώδιο συνδέεται με τα πρώτα και τελευταία χρόνια της ζωής και είμαστε στην πτώση του Αρη.
Δυσκολία στο να επιτευχθεί συναισθηματική ικανοποίηση, υπερβολική ανάγκη για συναισθηματική αποδοχή – έκφραση που, όμως είναι μπλοκαρισμένη.
Πιθανή σκληρότητα (λόγω πτώσης του Αρη) που, όμως, καλύπτεται από έναν υπέρμετρο κάποιες φορές, συναισθηματισμό.
Τάση αναπόλησης του παρελθόντος, άρνηση προσαρμογής στο παρόν (μην ξεχνάμε πως ο Καρκίνος συνδέεται με το παρελθόν).
Η αναπόληση αυτή κάποιες φορές μπορεί να οδηγήσει και σε υπερβολικό ρομαντισμό, άρνηση κάθε σχέσης με «πεζά» θέματα, να οδηγήσει και σε μορφές περιθωριακής δράσης ή σε μια ζωή που εφαρμόζει το επικούρειο «λάθρα βιώσας» (να ζεις λαθραία)
Ικανότητα να αφομοιώνει εύκολα γνώσεις του παρελθόντος ειδικά γνώσεις που συνδέονται με εξωλογικές, εξω-ορθολογικές διαδικασίες (π.χ. θεραπευτικές αγωγές με μη κλασικά ιατρικά μέσα, π.χ. βότανα).
Όχι ιδιαίτερα καλή σχέση με Τεχνολογία και με θεσμικά αναγνωρισμένη επιστήμη (πχ. Ιατρική).
Εξαιρετική διαίσθηση, εξαιρετική ικανότητα αυτοθεραπείας, μιας και αφήνει τον οργανισμό μόνος του να προσπαθεί να αντιμετωπίζει τα διάφορα προβλήματα, χωρίς παρεμβάσεις από οπουδήποτε. (ατταβιστική μνήμη αυτοθεραπείας)
Ροπή σε κάθε μορφή μυστικισμού, σε κάθε «ξεχασμένη» γνώση, για να θυμηθούμε αυτήν την ωραία έκφραση του Erich Fromm. (που είναι και τίτλος βιβλίου του)
Πιθανές καρμικές καταχρήσεις, παραλείψεις, υπερβολές σε θέματα που συνδέονται με σπίτι, οικογένεια, πατρίδα, κάποιες γυναίκες. Υστερία, γκρίνια, επιθετικότητα (λόγω πτώσης του Άρη), ένδειξη ατόμου που άσκησε βία για θέματα πατρίδας ή οικογένειας ή υπέστη βία γι’ αυτά.
Ανάγκη το υπερβολικό συναισθηματικό φορτίο που φέρει το άτομο να το «αποφορτίσει» μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, μέσα από διδασκαλία, έρωτα, θέματα δηλαδή του Λέοντα .
Αν επιμένει να δρα αρνητικά σε θέματα Καρκίνου, τότε θα έχει δυσκολίες σε τομείς που συνδέονται με το ζώδιο των Διδύμων, π.χ. αν θελήσει να αποκτήσει οικογένεια, ενώ όλοι οι παράμετροι που συνδέονται μ’ αυτήν είναι αρνητικοί, π.χ. ούτε αυτός ούτε η σύζυγος μπορούν να τεκνοποιήσουν, τότε μπορεί να υιοθετήσουν κάποιο παιδί (έγγραφα, παιδί, συνδέονται με το ζώδιο των Διδύμων), που θα τους προκαλέσει αργότερα προβλήματα.
Επίσης αν θέλει οπωσδήποτε να ικανοποιεί συναισθηματικές ανάγκες (Καρκίνος), αυτό μπορεί να είναι και σε και σε βάρος των σπουδών (Διδυμοι).
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αναιρετικές Καρκίνου δίνουν μια ιδιαίτερη ικανότητα σε θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως επίσης και ικανότητα κατανόησης θεμάτων του παρελθόντος, γι’ αυτό και ευνοείται η ενασχόληση με επιστήμες του παρελθόντος, όπως η Αρχαιολογία, η Ιστορία κ.ά.
Ροπή προς κοινωνίες και τρόπους ζωής που είναι αντίθετοι με κάθε μορφή «μοντερνισμού».
Κάποιες φορές ροπή προς ιδεολογίες που αναζητούν μια αρχέγονη αρμονία με τη Φύση, στα πλαίσια μιας κοινότητας που στο εσωτερικό της δεν έχει αντιθέσεις, αντίθετα αποτελεί μια «ωραία ολότητα». (π.χ. η «λαϊκή κοινότητα» του ναζισμού, Völkische Gemeinschaft)
Εμπειρία σε φεουδαρχικές κοινωνίες, ακόμα και σε μητριαρχικές κοινωνίες, πρόγονοι που είχαν ιδιαίτερο δεσμό με την πατρίδα, το φέουδο, ακόμα και ναυτικοί ή θαλασσοπόροι. Πιθανότητα η εμπειρία βίας για υπεράσπιση οικείου χώρου ή οικείων προσώπων.


Λεόντας


Εμμονή σε θέματα ερωτικά, σε κάποιες περιπτώσεις δίνει και έρωτα προς κάποιο παιδί, με το οποίο μπορεί και να υπάρχει σχέση δασκάλου – μαθητή.
Εμμονή αρχηγική, επιθυμία να διαπρέψει σε κάποιο τομέα που να συνδέεται με θέματα του Λέοντα, π.χ. τέχνη, διδασκαλία, γενικότερα δημιουργία, ή με θέματα του οίκου στον οποίο «φιλοξενείται» η αναιρετική μοίρα του Λέοντα.
Επειδή στην αναιρετική του Λέοντα υπάρχει και – ο σημαντικότερος ίσως – βασιλικός αστέρας Regulus (βασιλίσκος), ο οποίος συνδέεται και με Αστρολογία, είναι πιθανόν να υπάρχει μια εμμονή σε θέματα αυτής της τέχνης, ακόμα και μια δυνατή έμφυτη προδιάθεση ή ικανότητα.
Ικανότητα σε θέματα διδασκαλίας, σημαντικοί πλανήτες σ’ αυτή τη μοίρα δείχνουν κάποιες φορές το «γεννημένο δάσκαλο».
Βιωμένη πείρα σε ερωτικά θέματα, διαχείριση παιδιών, ειδικά μαθητών.
Κάποιες φορές δηλώνει άτομα που είναι γεννημένοι ηγέτες ή έχουν ηγετικές έμφυτες ικανότητες.
Δυσκολίες σε θέματα ερωτικά.
Δυσκολίες από παιδιά, αδυναμία απόκτησης παιδιών.
Σε κάθε περίπτωση τα θέματα του Λέοντα θα λειτουργούν προβληματικά, π.χ. μπορεί να ικανοποιηθούν ερωτικές επιθυμίες και αυτό να έχει επικίνδυνες παρενέργειες ή να μην ικανοποιηθούν και αυτό να είναι πηγή διαρκούς πλησμονής, στέρησης, αίσθησης κενού.
Επειδή ο Λέων συνδέεται με τον 5ο οίκο – οίκο χαράς – αναιρετικές Λέοντα δείχνουν πολλές φορές αδυναμία του ατόμου να χαρεί, σύντομη χαρά, χαρά που πληρώθηκε ακριβά.
Πολύ επικίνδυνο για όσους ασχολούνται με τυχερά παιχνίδια, επικίνδυνα σπορ, για όσους βρίσκουν χαρά με ανέβασμα της αδρεναλίνης.
Βαρύ κάρμα σε θέματα ερωτικά, παιδαγωγικά. πιθανόν να υπήρχε εκμετάλλευση – ποικιλοτρόπως – μαθητών ή γνώσης, ίσως να δόθηκε γνώση εκεί που δεν έπρεπε να δοθεί κ.ά.
Ανάγκη η δημιουργία να μη γίνεται σε πλαίσια αυτοπροβολής ή ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης, αλλά να γίνεται σε πλαίσια υπηρεσίας. στην πράξη της δημιουργίας να απουσιάζει τελείως η έπαρση και να υπάρχει αυτό που η A. Besant ονομάζει «απραξία μέσα στην πράξη», το άτομο δηλαδή τη στιγμή που δημιουργεί - ακόμα κι αν αυτό που δημιουργεί είναι εξαιρετικά σημαντικό και το άτομο το ξέρει - να μην ξεχνά πως ό,τι δημιουργεί το καταφέρνει γιατί κάποιες δυνάμεις που είναι πάνω απ’ αυτόν το επιτρέπουν, και αυτός είναι απλώς εκτελεστικό όργανο αυτών των δυνάμεων. έτσι η δημιουργία γίνεται υπηρεσία σ’ αυτές τις δυνάμεις και το δημιούργημα συνειδητά προσφορά υπηρεσίας σε κάποιο σύνολο.
Καταχρήσεις σε θέματα Λέοντα θα προκαλέσουν προβλήματα της φύσεως του 12μορίου στο οποίο είναι η αναιρετική Λέοντα, δηλαδή σε θέματα Καρκίνου. π.χ. απώλεια σε τυχερά παιχνίδια μπορεί να φέρει απώλεια του σπιτιού, διάλυση της οικογένειας, κάποιος έρωτας μπορεί να διαλύσει το σπίτι κ.ά.
Εμπειρία σε κοινωνίες αριστοκρατικές, με μοναρχικό ή βασιλικό πολίτευμα, προγόνοι διακεκριμένοι (π.χ. το όνομά τους να γράφεται στo libro d’ oro κ.ά.), μητέρα – «κυρία της αυλής» κ.ά.


Παρθένος

Εμμονή σε θέματα τάξης και καθαριότητας (μην ξεχνάμε πως οι αναιρετικές μοίρες της Παρθένου βρίσκονται στην απόλυτη πτώση της Αφροδίτης και κοντά στον απλανή Labrum («χρυσό δισκοπότηρο»), που συνδέεται με διαδικασίες εξαγνισμού.
Έντονο ενοχικό σύνδρομο (μην ξεχνάμε πως η Παρθένος είναι και ζώδιο σεμνό – συντηρητικό αλλά και συγχρόνως έντονα αισθησιακό, που όμως αρνείται να αποδεχτεί την αισθησιακή φύση – μην ξεχνάμε μυθολογικά ήταν «ένα» με το ακραίο αισθησιακό ζώδιο του Σκορπιού και αργότερα χωρίστηκαν και ανάμεσά τους εισήλθε ο Ζυγός – και αυτό είναι μία από τις αντιφάσεις και τις εσωτερικές συγκρούσεις αυτού του ζωδίου που προκαλεί και έντονα ενοχικά συμπλέγματα. ο Γράβιγγερ αναφέρεται στη μεταμόρφωση που υφίστανται οι Παρθένοι όταν «υποπέσουν εις τους όνυχας του πειρασμού», όταν όμως «συνέλθουν» έρχεται και η ενοχή που μπορεί να εκφραστεί και με σπασμωδικές αντιδράσεις έναντι εκείνων που, κατά τη γνώμη τους, τους οδήγησαν στους «όνυχες» του πειρασμού).
Διαρκής πάλη ανάμεσα στη ροπή για «απαγορευμένες» ηδονές και στη ροπή για αγνότητα και κάθαρση – κάποιες φορές υστερική συμπεριφορά με διακυμάνσεις που θυμίζει διπολικό άτομο.
Το αίτημα για «κάθαρση» μπορεί να οδηγήσει σε σκληρή συμπεριφορά έναντι όσων, κατά τη γνώμη του είναι «εκπρόσωποι του κακού» και μπορούν να λειτουργήσουν αποδομητικά στην επίτευξη μιας «καθαρότητας». θεωρίες ρατσιστικές κάθε μορφής ευνοούνται., δεν είναι τυχαίο, πως όταν ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος – πόλεμος που είχε να κάνει και με ρατσισμό και καθαρότητα, τα κρεματόρια του Γ΄ Ράϊχ τότε έκαιγαν τους εκπροσώπους μη καθαρών φυλών – ο Ποσειδώνας, πλανήτης της ψευδαίσθησης, ήταν στην αναιρετική μοίρα της Παρθένου, εν πλήρει αδυναμία…
Έμφυτη ορθολογιστική ικανότητα, ικανότητα σε θέματα αριθμών (π.χ. αριθμομνήμων, επιτέλεση νοητικών μαθηματικών πράξεων κ.ά.) μιας και οι αριθμοί συνδέονται με τον Ερμή, τον κυβερνήτη της Παρθένου.
Πείρα σε θέματα εμπορίου.
Ικανότητα να «καθαρίζει» - κυριολεκτικά και μεταφορικά - κάθε βρωμιά.
Ανάγκη να μάθει πως δεν αρκεί να «καθαρίζεις» από το βρώμικο, πρέπει να μπορείς να φτιάχνεις κάτι καινούργιο στη θέση του, που να έχει αισθητική (πέρασμα στον κόσμο του Ζυγού). πρέπει επίσης να μάθει την προσφορά προς το σύντροφο.
Βαρύ κάρμα ιδιοτελούς προσφοράς, κουτοπονηριάς (βασική ερμιακή ιδιότητα), κακής ποιότητας εμπόριο, βίαιη αντιμετώπιση κάθε τινός που θεωρούσε «βρώμικο», βία σε ζώα.
Χρησιμοθηρία, που θεωρεί σημαντικό μόνο ότι έχει «αξία χρήσης», κάτι που θυμίζει το στίχο του B. Brecht: «δεν ξέρω ο άνθρωπος τι είναι/ ξέρω την τιμή του μονάχα».
Δυσκολεύεται στο να βρεθούν άνθρωποι που θα του προσφέρουν υπηρεσίες και, αν τύχει να βρεθούν, με την αχαριστία και την απληστία που έχει, μπορεί να τους χάσει.
Κατάχρηση σε θέματα Παρθένου  μπορεί να φέρει προβλήματα σε θέματα Λεοντα. π.χ. ιδιοτέλεια υπερβολική μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χάσει μια μεγάλη αγάπη, να μείνει χωρίς αγάπη ή να στερηθεί τη χαρά (όλα αυτά είναι θέματα Λεόντα).
Πάντως, αναιρετικές Παρθένου δείχνουν και μία ιδιαίτερη ικανότητα σε θέματα που έχουν να κάνουν με θεραπεία, υγεία, νοσηλευτικά και με διαχείριση μικρών ζώων.
Φοβία – αλλεργίες προς τα ζώα (κατοικίδια κυρίως).
Εμπειρίες σε κοινωνίες βιομηχανικές, π.χ. πιθανή εμπειρία στα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης, προγόνοι που ανήκαν στην εργατική τάξη ή ήταν καλοί τεχνίτες ή θεραπευτές. Πιθανή εμπειρία λιτότητας σε όλα τα επίπεδα (λόγω απολύτου πτώσης της Αφροδίτης κοντά στις αναιρετικές μοίρες Παρθένου.
Επίσης εμπειρία σε κοινωνίες με έντονη γραφειοκρατία.