Το πεπρωμένο θύελλα σωστή /Ο άνθρωπος ανήμπορο κλαδί /Πότε η θύελλα ψηλά το ανεβάζει /πότε στα Τάρταρα το κατεβάζει /

κι όταν το πάει με χάρη στα ψηλά /Καυχιέται το κλαδάκι για τα δικά του τα φτερά!


Hieronymus LornΔευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΟ ΜΑΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΥ - 10η Κάρτα CARCER
Η ονομασία αυτής της κάρτας στα λατινικά είναι Carcer, που σημαίνει φυλακή, δεσμά, περιορισμό· η λέξη κλειδί που συνδέεται με αυτή είναι το θάρρος, η αποφασιστικότητα.

Αστρολογικά η κάρτα αυτή συνδέεται με το ζώδιο του Αιγόκερω και βέβαια με τον κυβερνήτη αυτού του ζωδίου, τον Κρόνο, τον πλανήτη του περιορισμού και των δοκιμασιών.

Ας εξηγήσουμε γιατί συνδέεται αυτή η κάρτα με το ζώδιο του Αιγόκερω.

Όπως είναι γνωστό ο Αιγόκερως είναι ζώδιο μεγάλης φιλοδοξίας και για να την ικανοποιήσει είναι έτοιμος να επιδείξει μεγάλη αυτοκυριαρχία, να περιορίσει ακόμα και τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του, να βάλει μόνος του «dεσμά» στον εαυτό του. Άρα είναι φυσικό μια κάρτα που ως λέξη κλειδί έχει τα δεσμά, να συνδέεται με εκείνο το ζώδιο που έχει στη φύση του τον περιορισμό κάθε μορφής.

Όπως είναι γνωστό ο Αιγόκερως είναι και Αρειανό ζώδιο, μιας και ο Άρης έχει έξαρση στο ζώδιο αυτό· αυτό εξηγεί την αποφασιστικότητά του και μια άλλη λέξη κλειδί αυτής της κάρτας είναι η αποφασιστικότητα.

Η κάρτα αυτή επίσης δηλώνει δικαιοσύνη και καταξίωση, καταξίωση κάποιων αγώνων και βέβαια ο Αιγόκερως συνδέεται κατεξοχήν με κοινωνική καταξίωση.

Σε μια λοιπόν ερώτηση επαγγελματικής φύσεως αν η κάρτα αυτή προκύψει στο αποτέλεσμα είναι ένδειξη δικαίωσης, αν προκύψει στη 3η πάντα αρνητική θέση και μάλιστα αντεστραμμένη μπορεί να δηλώνει πως εξαιτίας δειλίας και αναποφασιστικότητας μπορεί... «να χάσουμε το τρένο», μπορεί επίσης να δηλώνει πως θα πρέπει να προσέχουμε κάθε πρόσωπο ή φορέα εξουσίας, μιας και ο Αιγόκερως με τον οποίο αυτή η κάρτα συνδέεται είναι το κατεξοχήν ζώδιο εξουσίας.

Μπορεί επίσης στη θέση αυτή να δηλώνει και «φυλάκιση», κυριολεκτικά ή μεταφορικά.